Gereedschapskist Energietransitie

De energietransitie. Een breed begrip en voor veel mensen wellicht niet overzichtelijk. Herkenbaar! Het Practoraat Energietransitie heeft daarom een methode ontworpen: ‘De gereedschapskist van de energietransitie’. Deze methode, bestaande uit 6 stappen zorgt ervoor dat u gericht keuzes kunt maken als het gaat om verduurzaming.

Lees hier alle stappen uit de gereedschapskist.

Stap 1 | Scan

In stap 1 gaat het om scannen. Door middel van een aantal tools wordt er een beeld geschetst van de bestaande situatie van een woning of gebouw. Een nulmeting laat zien hoe het staat met het energieverbruik en de bouwkundige toestand. Ook is zichtbaar welke mogelijkheden de omgeving biedt als het gaat om energievoorzieningen en het mogelijke gebruik van (rest)energiestromen.

Lees verder over stap 1

Stap 2 | Analyse

In stap 2 worden de gegevens uit stap 1 geanalyseerd en omgezet naar concepten in mogelijkheden en verbeteringen van een gebouw. Hierbij wordt er rekening gehouden met het gebruik door bijvoorbeeld de bewoners. Wat is de samenstelling en welke behoeften hebben deze bewoners. Hierdoor ontstaat er een goede afstemming tussen opwekking en gebruik van energie.

Lees verder over stap 2

Stap 3 | Ontwerp

In de ontwerp stap wordt de analyse verder uitgewerkt. Dat begint met een pakket van eisen en wensen vanuit de energiebehoefte. Vanuit die behoefte wordt er een overzicht gemaakt van installaties en systemen.

Lees verder over stap 3

Stap 4 | Realisatie

In stap 4 – realisatie wordt het ontwerp verder gedetailleerd en uitgewerkt. Iedere gemaakte keuze wordt in deze stap afgewogen op de bijdrage aan de energietransitie op vier gebieden: materialen, montage, kwaliteit en controle op werking.

Lees verder over stap 4

Stap 5 | Inregelen

Bij stap 5 gaat het om inregelen van gebouwdelen en installaties. Voor een goede werking van de installaties is dit belangrijk. Zo kan er bij waterzijdig inregelen van een installatie al minimaal 20% op verbruik worden bespaard. Bij het waterzijdig inregelen stroomt precies de juiste hoeveelheid warm water die nodig is door de radiatoren om de ruimte te verwarmen.

Lees verder over stap 5

Stap 6 | Onderhoud en monitoring

Onderhoud is na oplevering belangrijk. In deze laatste stap gaat het om de controle op werking en prestaties. Daar is controle voor nodig. Levert het apparaat bijvoorbeeld wel waar het voor bedoeld is?Als een warmtepomp in storing staat dan wordt alle warmte elektrisch opgewekt in plaats van via de warmtepomp.Hier merkte de gebruikers niets van, totdat de energierekening op de stoep lag. Om dit soort situaties te voorkomen is een periodieke controle op werking en prestatie belangrijk.

Lees verder over stap 6

Cyclus voor de energietransitie

Wanneer alle stappen zijn doorlopen is het proces nog niet klaar. Na de nulmeting ontstaat er een cyclus van constant verbeteren die nodig is omdat een gebouw vatbaar is voor slijtage, andere gebruikers krijgt of dat er nieuwe en betere systemen zijn die extra besparing kunnen opleveren. De energietransitie is dan ook een cyclisch proces om in meerdere stappen tot verbetering te komen.

Projecten