Keuzedeel Duurzaam bouwen voor bouwpersoneel

In woningen en kantoren en is veel winst te behalen met energiebesparing. Vragen die tijdens het keuzedeel ‘duurzaam bouwen voor bouwpersoneel’ aan de orde komen zijn: wat wil je met een gebouw, welke flexibiliteit moet het gebouw hebben en welke specifieke eisen moeten worden gesteld aan het klimaat in woningen en kantoorcomplexen. Studenten ontdekken dat je veel energie kunt besparen door innovatieve kennis van materialen, duurzaam bouwen, afvalverwerking, gezondheid, landgebruik en ecologie.

In de bouw wordt gekeken vanuit verschillende vakgebieden gekeken naar milieu-aspecten en energiezuinig bouwen. Naast energiebesparing gaat het dus ook over milieuzorg en basiskennis van gezondheids- en milieueffecten. In dit keuzedeel gaat het dus om een mix van factoren die van invloed

zijn verduurzaming van het milieu.

Het keuzedeel is bedoeld voor:

Duurzaam bouwen voor bouwpersoneel

Projecten