Energiescan

De energiescan is één van de onderwijsprojecten waar studenten in samenwerking met het bedrijfsleven een project uitvoeren. Als onderdeel van het vak Burgerschap gaan studenten op pad langs bedrijven om een zogeheten energiescan uit te voeren. Door branches binnen de energietransitie zijn er formulieren ontwikkeld waarmee bedrijven snel en eenvoudig een energiescan kunnen doen. Studenten van ROC Mondriaan gaan met deze scan op pad.

Heel leerzaam, want ze leren om op bedrijven af te stappen, interviews te houden en de informatie tot een plan te verwerken. De win-win situatie van dit alles is dat zij ook direct in aanraking komen met mogelijk duurzame veranderingen binnen een bedrijf.

Naast dat het afnemen van deze scan invulling geeft aan leerdoelen van een student is het voor het bedrijfsleven ook belangrijk. Alle bedrijven zijn namelijk wettelijk verantwoordelijk voor het maken van een energieplan. De studenten van ROC Mondriaan dragen hier graag een steentje aan bij.

Een tweede vorm van de energiescan is een scan en analyse maken van een woonhuis. Dit kunnen studenten bijvoorbeeld bij hun eigen woning doen. Op deze wijze worden de studenten gestimuleerd om ook als burger verantwoordelijkheid te nemen om energie te besparen.

Bij het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie zijn er verschillende onderwijsprojecten met als doel studenten kennis te laten maken met de verschillende onderdelen van de energietransitie.

Projecten