Bekijk alle showcases Terug naar Techniek ICT

Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie

In Den Haag hebben bedrijven, onderwijs en gemeente de handen ineengeslagen om de klimaatdoelstelling van ‘Den Haag energieneutraal in 2040’ te realiseren. In het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE) ontwikkelt ROC Mondriaan samen met de Haagse Hogeschool, de gemeente en zo’n veertig partner bedrijven modules die gericht zijn op de daarvoor benodigde technologische kennis. Eveneens functioneert de KPE als banenmotor voor de regio.

Bij de ontwikkeling van het KPE staat de aansluiting van het onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt centraal. Het gaat om specialisaties die studenten installatietechniek, elektro en bouw aanleren om te kunnen werken met nieuwe technologieën zoals warmteterugwinning, co2 reductie en duurzame energie.

KPE als kennisplatform

We leiden studenten op tot ‘Next professionals’. Dat betekent dat we hen middels keuzevakken de kennis bijbrengen die nodig is in banen gerelateerd aan de energietransitie. Bij het KPE kunnen studenten en docenten van ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool terecht voor deze benodigde specifieke kennis.

KPE als docentenopleider

Het aanbieden van gespecialiseerde keuzedelen brengt eveneens (bij)scholing van docenten met zich mee. Denk aan kennis van nieuwe technieken en duurzaamheid. En dan gaat het om vakinhoudelijke kennis en het ontwikkelen van pedagogisch-didactische vaardigheden.

KPE als banenmotor

Om de doelstelling energieneutraal in 2040 te halen zijn er heel veel vakmensen nodig. Naast studenten werft de gemeente Den Haag samen met Menskracht 7 mensen met verschillende opleidingsniveaus, werklozen en statushouders die zich willen laten scholen of omscholen. Hiermee vergroot het KPE de kansen van jongeren en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt om de stap te maken naar kansrijke beroepen. In die zin is de energietransitie een enorme banenmotor.

KPE als katalisator

Huidige vakmensen kunnen niet altijd uit de voeten met de nieuwe technieken. Door om-, bij- en na-scholing biedt KPE hen de kans om zich te ontwikkelen tot professionals in duurzaamheid. Ook UNETO/VNI ontwikkelt branche-certificaten om hen zo snel mogelijk vertrouwd te maken met duurzame technologie.

Als bedrijf samenwerken met ROC Mondriaan’s
Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie

Neem nu contact op

Projecten