Circulaire Portiersloge

Een onderwijsproject waar samenwerking tussen het hbo en mbo centraal staat. Dat is de circulaire portiersloge. In 2019 besloot Delfland dat hun toegangspoort op de afvalwaterzuiveringsinstallatie toe was aan vernieuwing. Een portiersloge die circulair ontworpen, gebouwd en functionerend is, is de opdracht.

Een consortium is opgericht met partners uit het bedrijfsleen en onderwijs. De Haagse Hogeschool nam samen met ROC Mondriaan, start up bedrijf 72P, circulair bouwbedrijf The New Makers en Installateur Coolchoice de opdracht aan om een ontwerp en plan voor de circulaire portiersloge te maken.

Het ontwerp en realisatieplan heeft inmiddels gewonnen en studenten van De Haagse Hogeschool gaan samen met Delfland het plan uitwerken voor 2021.

Bij het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie zijn er verschillende onderwijsprojecten met als doel studenten kennis te laten maken met de verschillende onderdelen van de energietransitie.

Projecten