Waarom een energietransitie?

Energietransitie = minder CO2-uitstoot

De aanleiding tot de energietransitie zijn de internationale afspraken die gemaakt zijn in het Parijs akkoord 2015. De kern van het akkoord is de aard temperatuur stijging beneden de 2 graden Celsius te houden. Dit doen we door de broeikasgasuitstoot in 2050 tussen de 80 en 95% lager te houden dan het niveau in 1990. Op landelijk niveau is dit vastgelegd in het Klimaatakkoord. 

Wij moeten het Nederlandse energiesysteem ingrijpend veranderen naar duurzaam en volhoudbaar om de afspraken uit de akkoorden te halen. Dit kan door:

Fossiele brandstof zo schoon mogelijk inzetten.

Wat betekent dat voor u?

Uit een overzicht van Mileu Centraal blijkt dat in de bebouwde omgeving zo’n 7,3 ton CO2 besparing mogelijk is. Maar hoe kunnen de besparingsmogelijkheden in beeld gebracht worden en met welke analyses kan er een goed ontwerp gemaakt worden van de woning en de installaties?

Hier hebben we geschoolde technici voor nodig die met een juiste methode deze kansen gaan verzilveren. De basis van deze methode wordt ontwikkeld door het Practoraat Energietransitie. Met deze methode bieden we een gereedschapskist met tools die helpen de juiste keuzes te maken met argumenten die ten grondslag liggen aan het ontwerp.  Deze methode, die bestaat uit 6 verschillende stappen noemen we de ‘gereedschapskist van de energietransitie’. Bekijk hier de methode.

Projecten