Stap 4 | Realisatie

In stap 4 – realisatie wordt het ontwerp verder gedetailleerd en uitgewerkt. Iedere gemaakte keuze wordt in deze stap afgewogen op de bijdrage aan de energietransitie op vier gebieden: materialen, montage, kwaliteit en controle op werking.

Materialen

De materialen die worden gekozen hebben een groot effect op de uiteindelijke werking en prestatie. Bij iedere keuze wordt er gekeken naar de functie van het materiaal en de effecten op andere installaties en gebouwdelen. Dit is belangrijk. Iedere toepassing vraagt om ander materiaal ten opzichte van dampwerendheid, brandgevaar, massa en bijvoorbeeld samenstelling. Ook bij installaties geldt dit voor excorrosiegevaar en het doorlaten van zuurstof bij sommige kunststoffen. Een goed inzicht van de functie van het materiaal is dus noodzakelijk.

Montage

Bij montage wordt er gekeken naar de montagemethode om de installaties en bouwkundige aanpassingen betaalbaar te houden. Hierbij wordt er gekeken naar slimme en snelle systemen voor montage, hier is veel winst mee te halen.

Kwaliteit

In alle gevallen bepaalt de kwaliteit van de materialen en de juiste montage de mate van energiebesparing. Alles hangt met elkaar samen. Het verkeerd aanbrengen van isolatie kan bijvoorbeeld voor onnodig energieverlies zorgen, net als verkeerd gemonteerde leidingen met onnodig veel koppelingen of bochten.

Controle op werking

Voor de oplevering is een controle belangrijk. Alle materialen moeten op de juiste manier met elkaar zijn verbonden.

Ga terug naar de gereedschapskist van de energietransitie

 

Projecten