Stap 3 | Ontwerp

In de ontwerp stap wordt de analyse verder uitgewerkt. Dat begint met een pakket van eisen en wensen vanuit de energiebehoefte. Vanuit die behoefte wordt er een overzicht gemaakt van installaties en systemen.

Aan de hand van alles eisen komt er een plan. De relatie tussen de verschillende onderdelen wordt hierbij goed in de gaten gehouden, omdat die wel eens met elkaar in conflict kunnen zijn. Dat is ook precies de uitdaging rondom de energietransitie.

Keuzes voor vloeren, isolatie of afgiftesystemen hebben namelijk gevolgen voor de keuzevrijheid van de gebruiker.

Tot slot komt er in deze stap een integraal ontwerp. Een integraal ontwerp bevat een bouwkundig ontwerp gericht op opwekking, transport, buffer en afgifte van energie.

Ga terug naar de gereedschapskist van de energietransitie

Projecten