Stap 1 | Scan

In stap 1 gaat het om scannen. Doormiddel van een aantal tools wordt er een beeld geschetst van de bestaande situatie van een woning of gebouw. Een nulmeting laat zien hoe het staat met het energieverbruik en de bouwkundige toestand. Ook is zichtbaar welke mogelijkheden de omgeving biedt als het gaat om energievoorzieningen en het mogelijke gebruik van (rest)energiestromen.

Er wordt deskresearch gedaan:

Energiecertificaat

Ieder gebouw in Nederland heeft van de overheid een energielabel ontvangen. Dit is vaak een aanname van de duurzaamheidsklassen op basis van gegevens uit het kadaster, overheidssystemen, bouwperiodes en het huidige gebruik. Dit geeft een mooi eerste overzicht van de status en de mogelijkheden die er liggen om het energielabel te verbeteren.

Energiemix

In de omgeving zijn er verschillende energiebronnen. Bijvoorbeeld gas, elektra, een warmtenet of oppervlaktewater. Deze worden in kaart gebracht om zo te zien of er kansen zijn voor een duurzaam energiesysteem op bijvoorbeeld het dak.

On site onderzoek

Naast de deskresearch wordt er in stap 1 ook een ‘on site onderzoek’ gedaan. Bij een bezoek aan het gebouw wordt er kritisch gekeken naar de werkelijkheid. Hoe ziet het gebouw eruit en wat is de daadwerkelijke bouwkundige staat. Zijn er veel kieren en tocht? Heeft het gebouw last van vochtproblematiek en is er isolatie aangebracht? Dit allemaal wordt goed in beeld gebracht met een infrarood camera. Deze camera legt precies vast waar warmte/koude lekken optreden.

Ook wordt er bij het on site onderzoek gekeken naar mogelijkheden voor zonne-energie. Is het dak geschikt? Staan er bomen of een schoorsteen in de weg?

Er wordt gekeken naar de installatie: leeftijd, technische staat en rendement. Dit zijn belangrijke pijlers en worden opgenomen in het totaaloverzicht van de scan.  Tijdens het on site onderzoek wordt ook de ruimte bekeken. Is er plek voor een zonneboiler, een warmtepomp of andere installaties?

Met de deskresearch en het on site onderzoek is stap 1 afgerond. Deze informatie wordt gebruikt in de volgende stap.

Ga terug naar de gereedschapskist van de energietransitie

Projecten