Hoe mbo-studenten een duurzame toekomst voor zich zien

Afgelopen schooljaar is het keuzedeel ‘Duurzaamheid in het beroep’ aangeboden aan
eerstejaars studenten. De studenten maakten kennis met het containerbegrip duurzaamheid.
Vervolgens leerden zij dit containerbegrip toepassen in de bouw en infra. Met de gemeente Den
Haag als opdrachtgever gingen studenten aan de slag met vier wijken in Den Haag: Vroondaal,
Regentessekwartier, Binckhorst en het gebied De Zandmotor, nabij Ockenburgh. Zij moesten deze
vier wijken toekomstbestendig maken, oftewel ‘De Haagse wijken van de toekomst’ maken. Een
duurzaam ontwerp gericht op het jaar 2050.

Tijdens de ontwerpfase kwam veel naar voren: de combinatie out of the box denken en
duurzaamheid zorgde voor veel creativiteit bij studenten. Twee groepen hebben gebruik gemaakt
van hun digitale vaardigheden en hebben een virtuele maquette gemaakt in het programma
SketchUp. Een andere groep heeft een fysieke maquette gemaakt met behulp van een 3D-printer
terwijl de laatste groep een maquette heeft gemaakt van LEGO.

De coronacrisis maakte het redelijk lastig voor studenten afgelopen jaar. Een groot deel van het jaar
werd er zowel fysiek als online lesgegeven. Dit had gelukkig weinig invloed op de wilskracht en de
motivatie van de studenten. Zij hebben doorgezet en een mooi product afgeleverd. De kers op de
taart was de presentatie aan een beleidsmedewerker van het programmateam Energietransitie Den
Haag.

Farheen Abdulrahman – instructeur Duurzaamheid –

Projecten