Alle keuzedelen en keuzevakken op een rijte

We zijn druk bezig met het maken en ontwikkelen van verschillende keuzedelen en keuzevakken voor het mbo en het vmbo. We hebben de keuzedelen op een rijtje gezet met de laatste ontwikkelingen:

Duurzaam Vakmanschap Elektrotechnische Installaties

Voor de opleiding Elektrotechniek is het keuzedeel ‘Duurzaam vakmanschap Elektrotechnische installaties’ ontwikkeld met als focus het ontwerpen en plaatsen en aansluiten van zonnepanelen. In samenwerking met Novasole wordt een online game voor het ontwikkelen van systemen ontworpen en in samenwerking met het DC lab een simulatieomgeving in Caspoc. De docenten testen het ontwikkelde materiaal in de lespraktijk en koppelen direct terug. De totale module is vooral online uit te voeren maar kent een praktijk examen.

Duurzaam Vakmanschap Werktuigbouwkundige installaties

Voor de opleiding Installatietechniek is het keuzedeel ‘Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties’ ontwikkeld op gebied van de energietransitie. Alle nieuwe systemen komen hier aan bod. Met inzet van digitale techniek en in verschillende ontwikkellussen. De ontwikkeling loopt dus door en helpt de deskundigheid van de docenten op peil houden.

Duurzaamheid in beroep

Met de School voor Bouw en Infra hebben we een keuzedeel Innovaties in het vakgebied gekoppeld aan het burgerschapsprogramma, ‘Duurzaamheid in het beroep’. Het creëren van kennis over een duurzame lifestyle en werkomgeving helpt de studenten om kritisch naar het vakgebied te kijken. Naast inspirerende lessen en workshops moet er ook nog een project opgeleverd worden. Practoraatslid Farheen trekt dit programma. In de voorgaande jaren hebben we al het keuzedeel ‘Duurzaam bouwen voor bouwplaats personeel’ met de School voor Bouw en infra ontwikkeld wat reeds loopt en verbeterd wordt.

Duurzame lifestyle

Het Duurzame lifestyle programma wordt nu met Sterk Techniekonderwijs Haaglanden ook ontwikkelt als keuzevak voor het vmbo. We werken op alle niveaus samen.

Projecten