Rondleiding ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-Energy’ (RCSG)

Het RCSG is een onderzoekscentrum voor aardwarmte in Rijswijk. De toekomst van een duurzame energievoorziening als onderdeel van de energietransitie rust voor een belangrijk deel op de waarde en kennis van de Nederlandse ondergrond. In Rijswijk kunnen bijvoorbeeld aardwarmteprojecten op ware schaal worden getest.

Om hier meer over te weten te komen is het KPE samen met partner Installatiewerk Zuid Holland op bezoek geweest bij het onderzoekscentrum. We zijn hier zo enthousiast van geworden dat we hebben besloten om gezamenlijk een keuzedeel Geothermie te gaan ontwikkelen voor volgend schooljaar. 

Welke onderwerpen zijn hierbij interessant voor onze studenten? En waar liggen de vakspecifieke aspecten die werken in de geothermie zo bijzonder maakt? Dit gaan we samen met het RCSG, Installatiewerk Zuid Holland, Sterk Techniekonderwijs Haaglanden en De Haagse Hogeschool onderzoeken. Hierbij streven we naar een koppeling met het onderwerp warmtenetten en warmtebeheer. Want daar zien we vooral nieuwe kansen voor onze techniekstudenten. Samen onderzoeken we de kansen en zijn we een actieve partner van dit unieke field lab.  

Projecten