Een energierijke samenwerking tussen twee practoraten

Daisy Beelen, practor Greenbiz bij het Nova College en Nico Persoon, practor Energietransitie bij ROC Mondriaan gaan samenwerken. Na een leuke kennismaking en een gesprek over hun plannen en onderzoekagenda’s blijkt dat deze op bepaalde gebieden zo mooi overlappen dat dit kansen biedt voor interessante ontwikkelingen.

Nico heeft een gereedschapskist voor de energietransitie ontwikkeld

Nico heeft tijdens zijn practorale rede zijn ‘gereedschapskist van de energietransitie’ laten zien.  Deze gereedschapskist laat zien welke stappen er genomen moeten worden om een woning duurzaam aan te passen. Hier heeft hij verschillende concepten voor gemaakt aan de hand van een morfologische kaart in de vorm van een keuzematrix. Met deze matrix wordt er een beeld geschetst van de technische mogelijkheden en de relatie van deze mogelijkheden. Studenten van De Haagse Hogeschool hebben de afgelopen periode gebruikt om deze keuzematrix te vullen met relevante informatie over de energietransitie. En deze verder ontwikkelde matrix kan weer goed worden gebruikt voor mbo-studenten bij hun advies-en ontwerpopdrachten.

Een app gemaakt voor & door studenten

Daisy richt zich met haar practoraat op de adviesvaardigheden van studenten voor de energietransitie. En met de informatie van Nico kan Daisy een tool ontwikkelen in de vorm van een app. Met deze app hebben de studenten hét gereedschap om eigenaren van woningen inzicht te geven in de technische keuzes en oplossingen die er zijn om een huis te verduurzamen. 

De beide practoraten zijn enthousiast en denken al dieper na over de plannen. Zo kan de app inhouse worden onderhouden met actuele informatie. Daisy laat er duidelijk geen gras over groeien en heeft een eerste ontwikkelgroep met studenten opgezet. Nico en Daisy treden hierbij gezamenlijk op als opdrachtgever en voeden ieder vanuit hun eigen expertises de studenten met kennis over de energietransitie.

Meer informatie over de gereedschapskist: https://techniekict.rocmondriaan.nl/energietransitie/gereedschapskist-energietransitie/

Projecten