Het symposium ‘Aan de slag met KPE’ was een groot succes!

Kennis delen stond centraal op het eerste KPE symposium, dat 16 april georganiseerd werd in het Techniek Innovatie Huis.

Kennis delen is dan ook onontbeerlijk bij de ambitie om Den Haag in 2040 klimaatneutraal te maken, onder andere door geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen. Een enorme uitdaging, die echter enthousiast aangepakt wordt en waarbij de diverse partijen niet alleen kennismaken maar ook samenwerkingen aangaan dankzij een evenement als dit symposium. Er kon voor diverse workshops gekozen worden. De organisatie was op het leuke idee gekomen om de aanbieders van de workshops allemaal een pitch te laten doen, zodat ze hun enthousiasme op het publiek wisten over te brengen. Hiermee was iedereen ook goed op de hoogte van de inhoud van de workshops.

​De workshops gingen over verschillende facetten van de aankomende energietransitie. Bijvoorbeeld de diverse opties van duurzame energie, het gebruik van gelijkstroom, innovatie in de praktijk, anders opleiden en serious gaming. De deelnemers waren vooral afkomstig van diverse organisaties uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs die zich met deze materie bezighouden. Ook een vijftal studenten deed mee aan het symposium. Programmamanager Eline Mertens: “Er is een gouden toekomst voor onze studenten. Wij kunnen daaraan meehelpen door ze te leren wat ze zelf kunnen betekenen en ze de vraag te stellen: Wat is het effect van jouw werk?” Techniekstudent Armando zei daarover: “Ik vond het een prima symposium, hier leer je de dingen die echt heel belangrijk zijn voor onze toekomst. Tegen mijn medestudenten zal ik zeker zeggen dat dit heel leerzame bijeenkomsten zijn.”

Benieuwd naar een greep uit de presentaties? Bekijk ze hier!

Workshop Energietransitie RFO en CSO

Gelijkspanning, een hype of een dingetje

Leren voor en door veranderend werk 

https://installationinsights.com/

 

Projecten