16 april ‘Aan de slag met KPE’ het Symposium

Op 16 april 2019 organiseert het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie het symposium ‘Aan de slag met KPE’. Dit vindt plaats in het Techniek Innovatie Huis. Deze bijeenkomst staat volledig in het teken van kennisdeling. Bij de energietransitie in Den Haag staat leren van én met elkaar voorop. Tijdens de bijeenkomst worden ook de nieuwe projectleider van het KPE en de Practor Energietransitie voorgesteld. Het symposium is voor onze partners, docenten, studenten en geïnteresseerden in de energietransitie.

Komt u ook?

PROGRAMMA 16 APRIL 2019

15.00 – 15.30 uur

Inloop

15.30 – 15.40 uur

Welkomstwoord

15.40 – 16.00 uur

Tijdens deze middag zijn er verschillende workshops. De sprekers pitchen eerst hun onderwerp zodat u kunt bepalen welke workshops u graag wilt bijwonen.

1. Van CV ketel naar warmtepomp? Of toch een Waterstofketel?

Sander Mertens, Lector Energy in Transition bij De Haagse Hogeschool, neemt u mee in de diverse opties van duurzame energie en opslag waaronder de H2-ketel en PV-installaties. Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe kunnen we daar praktisch mee omgaan? Meer weten over Sander Mertens? Bekijk dan hier zijn profiel.

2. Gelijkspanning, een hype? Of een dingetje..

Henry Lootens, bestuurder Stichting Gelijkspanning Nederland, vertelt over de rol die gelijkspanning speelt binnen de energietransitie. Dat de initiële keuze voor AC de juiste was, zal niemand betwisten, zeker niet als het gaat om energiedistributie. Om moderne verbruikers en opwekkers aan te sluiten, is echter bijna altijd transformatie van AC naar DC nodig. De cruciale vraag is daarom nu: als het overgrote deel van alle apparatuur op DC werkt, waarom schakelen we dan niet om naar DC-distributie? Meer weten over Henry Lootens? Bekijk dan hier zijn profiel.

3. Innovatie en duurzame projecten in de praktijk.

Robert Foekema, Ontwerpleider & Cees Souverijn, Technisch Ontwikkelaar Werktuigbouwkundige Installaties van Koninklijke BAM Bouw en Techniek, nemen ons mee in alles rondom duurzaamheid in de Utiliteitsbouw. In deze interactieve workshop worden verschillende duurzaamheidsaspecten aan de hand van een aantal gerealiseerde innovatieve en duurzame projecten toegelicht.

Meer weten over Robert Foekema? Bekijk dan hier zijn profiel. Meer weten over Cees Souverijn? Bekijk dan hier zijn profiel.

4. Aan de slag met energietransitie betekent anders opleiden.

Jeroen Onstenk, Emeritus Lector Pedagogisch Didactisch Handelen in het onderwijs, laat zien dat aan de slag gaan met KPE ook anders opleiden betekent. Het vereist voor (aankomende) technici niet alleen inzicht in nieuwe technologische mogelijkheden, maar ook vakoverstijgend en ethisch verantwoord denken en werken. 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken en kritisch, creatief en probleemoplossend denken en handelen zijn essentieel. In de opleiding staan authentieke opdrachten en coachende begeleiding centraal. In de workshop gaan we in op de vraag hoe werkplekleren hiervoor kan worden ingezet. Beroepspraktijkvorming gaat dan niet meer alleen om leren werken als technicus, maar om verantwoord en innovatief werken. Dat stelt eisen aan inhoud, begeleiding en het verbinden van theorie en praktijk. Meer weten over Jeroen Onstenk? Bekijk dan hier zijn profiel.

5. Serious gaming voor gebouwinstallaties.
Baldiri Salcedo Rahola, onderzoeker en docent bij De Haagse Hogeschool, zorgt voor een interactieve workshop over gebouwklimaatinstallaties. Gebouwinstallaties met warmtepomp en Warmte Koude Opslag (WKO) zijn zeer efficiënt maar zijn ook zeer complex. Is het mogelijk om dit soort gebouwinstallaties te leren begrijpen met een game? Meer weten over Baldiri Salcedo Rahola? Bekijk dan hier zijn profiel.

16.00 – 16.45 uur

Workshopronde 1

16.45 – 17.00 uur

Korte pauze met een versnapering

17.00 – 17.45 uur

Workshopronde 2

17.45 – 18.00 uur

Voorstellen van de nieuwe projectleider KPE en Practor Energietransitie.

18.00 – 18.30 uur

Borrel en hapjes

Heeft u interesse om te komen? Stuur dan een e-mail naar info.kpe@rocmondriaan.nl

LOCATIE

Techniek Innovatie Huis

Tinwerf 14

2544 ED Den Haag

www.rocmondriaan.nl/techniekinnovatiehuis

Projecten