Docenten krijgen uitleg over BIM in de bouw en infra in het Techniek Innovatie Huis

Woensdag 13 februari verzamelden docenten van ROC Mondriaan van de Scholen voor Bouw & Infra en Metaal, Elektro en Installatietechniek in het Techniek Innovatie Huis om zich te gaan verdiepen in BIM. BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model en moet ervoor zorgen dat verschillende disciplines beter samen werken om efficiënter en milieuvriendelijker aan de slag te gaan.

Loes Jansen en Ton Baak gaven hun visie op BIM voor de toekomstige beroepen in de bouw. “Er gaat veel meer samengewerkt worden tussen de verschillende vakgebieden en BIM is daarbij onmisbaar.”

De heer Dr.drs.ir Christoph Maria Ravesloot, Lector Duurzaam Bouwproces met BIM, van de Hogeschool Rotterdam nam iedereen mee in de wereld van BIM. Daarnaast waren er meerdere interessante workshops. Erik Reumer, adviseur bij Wavin vertelde over BIM in de installatietechniek. Berend Koudstaal, Manager Lean & Virtueel bouwen bij Heembouw nam iedereen mee in de stand van zaken van het toepassen van BIM in het bouwproces.

Bijzonder was de workshop van Marcel van Deursen, nu werkzaam bij Van Wijnen. Marcel heeft bij Mondriaan niveau 1, 2 en 3 doorlopen en heeft later ook nog HTS Bouwkunde gestudeerd. Hij vertelde over de betekenis van BIM voor de beroepen waar het ROC Mondriaan op dit moment voor opleidt. Studenten die bij deze workshop aanwezig waren, werden zeer geïnspireerd door dit verhaal.

De workshop over BIM in het onderwijs door Stephan van Berkel, docent bij De Haagse Hogeschool gaf een mooi voorbeeld van hoe BIM in het onderwijs kan worden verwerkt.

Hoe nu verder…

Het komende halfjaar wordt er gewerkt aan het inrichten van het Energietransitiehuis wat is gevestigd in het Techniek Innovatie Huis. Studenten gaan aan de slag met de ‘hardware’ van de KPE-partners denkend aan warmtepompen, zonneboilers etc.

De workshop van Stephan leidde tot een mooi plan. In de komende periode wordt er onderzocht of de inrichting van het Energietransitiehuis met BIM kan worden gerealiseerd zodat dit huis een goed voorbeeld kan zijn voor het mbo-BIM onderwijs.

BIM is nodig om de energietransitie te kunnen bewerkstelligen. BIM zorgt ervoor dat er vooraf goed wordt nagedacht over het bouwwerk, de structuur, de materialen, de duurzaamheid, de partners etc. Dit alles is nodig om de juiste keuzes te maken die invloed hebben op de energietransitie.

Zonder BIM geen energietransitie!

De installaties en de inpassing in gebouwen wordt steeds complexer door de energietransitie. Vooraf moet er goed worden nagedacht. Wanneer dit goed gaat, kunnen faalkosten worden gereduceerd en is het mogelijk om tijdens de bouw de materialen ‘just in time’ aan te leveren. Dit zorgt voor minder vrachtverkeer omdat vooraf goed is nagedacht over alles.

Projecten