Het begint met een dak….

Sinds de start van het project KPE staat het ontwerpen van onderwijs centraal. Vanuit het project wordt beoogd om de volgende drie keuzedelen op te leveren geschikt voor mbo niveau 2 en 3:

Denk groot, begin klein

Het project KPE is gestart vanuit het standpunt: denk groot, begin klein. Voor de invulling wordt uitgegaan van een levendige werkvloer op weg naar verduurzaming. In het tot uitvoer brengen van het credo wordt gewerkt vanuit een reële praktijksituatie; het realiseren van een nieuw duurzaam dak in het Techniek Innovatiehuis te Den Haag. Een opdracht waarin de drie vakdisciplines elektrotechniek, installatietechniek en bouw elkaar letterlijk in de praktijk ontmoeten.

Het ontwerpproces

Bij het ontwerpen van het onderwijs wordt gebruikgemaakt van modulair ingericht onderwijs, waarbij blended leren en het experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs het uitgangspunt zijn. Gedurende de afgelopen weken is er met sleuteldocenten van ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool binnen de vakgebieden geassocieerd over de inhoud (het ‘wat’) van de onderwerpen die horen bij de keuzedelen en de vorm (het ‘hoe’) waarin het onderwijs dient te worden aangeboden. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan onderwerpen als energiemonitoringssystemen en regelingen en duurzame installatiematerialen en middelen in relatie tot het communiceren met aanpalende disciplines. Onderwerpen die deel gaan uitmaken van het onderwijs in de beroepspraktijk, een gesimuleerde praktijk in het Techniek Innovatiehuis, een online leeromgeving en/ of het klaslokaal.

Realisatie

Om te komen tot het onderwijs voor de keuzedelen wordt het proces van realisatie door partners uit de praktijk (het dak) vastgelegd om ervan te leren. Deze leeropbrengsten functioneren vervolgens als input voor het kennisplatform KPE voor onderwijs en praktijk.

Toetsmomenten

In de ambitie om het onderwijs vorm te geven naar de behoeften van de praktijk wordt het ontwerp van het onderwijs continu voorgelegd aan de stuurgroep KPE. Tevens wordt er gebruikgemaakt van klankbordgroepen, dit zijn de partners. Begin december vinden hiervoor bijeenkomsten plaats. Concrete stappen op weg naar het opleiden van weerbare, wendbare professionals in de techniek!

Voor een eerste impressie van zowel de hybride leeromgeving als het kennisplatform kunt u klikken op Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie. Let op! U heeft toegang tot deze online omgeving als gast. Later in het project ontvangt u als partner uw eigen gebruikersgegevens.

Projecten