Energietransitie dé Energizer van deze tijd.

We bouwen huizen die energie neutraal zijn om de CO2 te reduceren, waarbij het gebruik van gas meestal de boosdoener blijkt te zijn. Gasloze huizen bouwen, de bestaande woningbouw van het gas los, is de grote boodschap van deze tijd.

Daarnaast heeft Groningen, waar ons gas vandaan komt, te kampen met huizen die massaal scheefzakken, scheuren en soms zelfs instorten. Genoeg redenen om in ieder geval het gasgebruik aan te pakken. Alleen is dit nog niet voldoende om energie neutraal te kunnen wonen.

Energie neutraal wonen bereiken we ook door naast de huizen die voldoende geïsoleerd zijn tevens alternatieve energiebronnen te gebruiken om ons van energie te voorzien.

Maar hoe pakken we dit nu aan met ook nog eens een deadline dat in 2050 alle woningen met het gebruik van energie, energie neutraal zijn en daarvoor geen gas meer gebruiken? Dit ook nog naast het feit dat het aantal vacatures voor banen die nodig zijn om bovenstaande te realiseren met de dag stijgt.

Het antwoord is voor een groot deel te vinden in het mbo onderwijs. Daar worden de beroepsbeoefenaars opgeleid, daar is de mogelijkheid om in samenwerking met het bedrijfsleven mensen op te leiden. De snelheid waarbij mensen de arbeidsmarkt op kunnen, hangt sterk af van de intensiteit waarbij het bedrijfsleven, instellingen, onderwijs en de gemeentes samenwerken met een gezamenlijk doel, namelijk het opleiden van zoveel mogelijk mensen en die zo snel mogelijk beschikbaar krijgen op de arbeidsmarkt.

De betrokkenheid van gemeentes kan enorm helpen bij het versnellen als het gaat om het beschikbaar stellen van financiën om praktijkbegeleiders aan te stellen die bij projecten de aspirant beroepsbeoefenaars begeleiden samen met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft deze capaciteit niet beschikbaar, terwijl daarin de oplossing ligt voor succes. Het onderwijs kan dan zorgen dat er maatwerktrajecten komen, die voor iedereen beschikbaar zijn die in de sector aan de slag wil en daar ook al werkzaam is.

Eveneens kunnen de werkgelegenheidsprojecten die geïnitieerd worden door gemeentes of  al actief zijn, kunnen aansluiten bij dit soort projecten. Een hybride ofwel blended learning model met gebruik van het 4C/ID model (vier componenten instructiemodel) past hierbij uitstekend, waarbij voor iedereen een opleiding op maat kan worden aangeboden. Even een skills meting vooraf is dan wel noodzakelijk om het startpunt van het arrangement te kunnen bepalen.

In augustus 2018 is een start gemaakt met het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE) bij ROC Mondriaan in Den Haag, in samenwerking met De Haagse Hogeschool. Het bedrijfsleven, waarvan 41 bedrijven de intentie hebben afgegeven te participeren in dit centrum, is sterk vertegenwoordigd en denkt flink mee in de vormgeving en straks in de uitvoering van dit project. Er is een samenwerkingsvorm gekozen, waarbij iedereen lid is, dus ook het onderwijs en de aangesloten instellingen.

Een kennisplatform in de vorm van een community of practice onderschrijft deze samenwerking. Hier wordt kennis uitgewisseld, maar ook kunnen daar vragen worden gesteld en het ontwikkelde materiaal gepubliceerd worden, waardoor ieder lid input kan geven. De Haagse Hogeschool levert lectoren en studenten om met mbo-studenten casuïstiek op te pakken en uit te voeren.

Door het samenwerkingsverband ontstaat het gevoel dat er een gezamenlijk probleem is dat moet worden aangepakt, namelijk: het tekort aan werknemers in de techniek en gebouwde omgeving.

Drs. Gerard Meyer

Projectmanager KPE

Projecten