Opening KPE groot succes!

Opening KPE

Op 17 oktober 2018 was het zover. In het Techniek Innovatie Huis ontvingen ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool meer dan honderd belangstellenden voor de opening van het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE). De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn en binnen 13 jaar een duurzame warmtevoorziening te creëren waarmee de CO2-uitstoot van het warmtegebruik van woningen met 100% wordt verminderd.

Sprekers vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid onderstreepten tijdens de bijeenkomst het belang om samen te werken en studenten praktijkgericht voor te bereiden op het werken in de technieksector en nieuwe beroepen die te maken hebben met energietransitie. Alleen zo kan de energietransitie succesvol verlopen.

Maar hoe realiseren we dit? We hebben immers te maken met vergrijzing, minder instroom bij techniekopleidingen en de vraag naar goede vakmensen in de techniekbranche stijgt.

Techniek is sexy

Tijdens de paneldiscussie gaven de sprekers hun visie hierop. De panelleden vinden unaniem dat we ons in moeten zetten om techniek en techniekopleidingen meer sexy te maken. Bijvoorbeeld door jongeren hun enthousiasme over techniek over te laten brengen op andere jongeren. Belangrijk is dat jonge kinderen, maar vooral ook ouders in aanraking komen met techniek en hen te laten zien hoe leuk en belangrijk techniek is. Ouders kunnen zo aan de keukentafel een stukje bewustzijn over techniek overbrengen aan hun kinderen.

Daarna zullen we multi level (van vo-wo) techniek moeten blijven promoten. Pabo-studenten kiezen vaak voor de pabo omdat zij niet zoveel met techniek hebben, terwijl techniekeducatie en het vergroten van het bewustzijn over hoe belangrijk techniek is zo noodzakelijk zijn. Ook hier valt een slag te slaan. Marketing is een belangrijke tool om voornoemde punten te bereiken.

Doelstellingen KPE

Doelstelling van KPE is om mbo-studenten kennis te laten maken met de energietransitie door hen de reguliere keuzedelen ‘duurzaam vakmanschap’ aan te bieden. Dit is een specialisatie bovenop het regulier onderwijs. De keuzedelen richten zich op de sectoren: elektrotechniek, werktuigkundige installaties en bouwkunde. Zij wil jongeren en werkzoekenden met een achterstand tot de arbeidsmark en mensen die al in het vak zitten maar niet voldoende kennis hebben van de nieuwste technieken omscholen en bijscholen.

Met een druk op de rode knop en een aftellende klok gaven KPE en wethouder Saskia Bruines wethouder Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal van de gemeente den Haag aan dat zij met veel enthousiasme van start gaan met het nemen van stappen om in 2030 energie neutraal te zijn.

 

Pierre Heijnen, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Mondriaan

We hebben nu te maken met studenten die na 2000 zijn geboren en die zeker tot 2080 gaan werken. In 2050 zullen zij volop met technieken werken die wij nu niet kennen”. Er zullen bijvoorbeeld geen steigers meer zijn want we gaan stapelen. Dit geeft aan hoe belangrijk een platform zoals KPE is

 

Opening KPE energietransitie  Opening KPE energietransitie Opening KPE energietransitie Opening KPE energietransitie Opening KPE energietransitie Opening KPE energietransitie Opening KPE energietransitie Opening KPE energietransitie Opening KPE energietransitie Opening KPE energietransitie

Projecten