Bekijk alle showcases Terug naar Techniek ICT

Energietransitie: werken aan nieuwe wereld

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid bundelen hun krachten om de energietransitie in een stroomversnelling te brengen. Zo werken zij samen binnen het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE) aan de ambitie van de gemeente Den Haag, om in 2040 een CO2 neutrale stad te zijn. Ook op landelijk niveau zijn de krachten gebundeld en werken twintig ROC’s en AOC’s  samen met bedrijven om het klimaat- en energieakkoord binnen het mbo tot een succes te maken.

In Den Haag ontwikkelen ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool samen met 40 partners (bedrijven en kennisinstellingen) een programma om het middelbaar beroepsonderwijs aan te laten sluiten op de veranderende vraag in het bedrijfsleven. Het programma richt zich op de driehoek duurzaam wonen, (wijk)economie en werk en scholing. De noodzaak wordt gevoeld om personeel op te leiden dat het nieuwe werk gaat uitvoeren. Binnen de KPE zijn de volgende doelen gesteld:

  1. Studenten opleiden tot ‘next professionals’, zodat zij in de technische sector kunnen functioneren in banen gerelateerd aan de energietransitie
  2. Professionaliteit van docenten verhogen gericht op nieuwe vakinhoudelijke kennis
  3. Mismatch op de arbeidsmarkt verhelpen om werkzoekenden om- of bij te scholen voor posities binnen de technische sector
  4. Huidige professionals up to date te houden zodat zij uit de voeten kunnen met de nieuwe technieken.

Doel is om vanuit het onderwijs aan de nieuwe vraag vanuit het bedrijfsleven te voldoen. Zo zijn er goed opgeleide vakmensen nodig die een bijdrage kunnen leveren aan onder andere het herontwerpen van gebouwen, verduurzamen van vervoer en het gebruiken van duurzame bronnen. Mondriaan maakt daarbij gebruik van de aanwezige infrastructuur (Techniek Innovatie Huis) en versterkt de samenwerking met de Haagse hogeschool om samen te werken aan een nieuwe wereld.

Als bedrijf samenwerken met ROC Mondriaan’s
Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie

Neem nu contact op

Projecten

Agenda