Campus Techniek & ICT

Robotisering productieproces PATS Trap-Eye 

Product:PATS Trap-Eye
Opdrachtgever:Kevin van Hecke, CTO Pats Indoor Drone Solutions
Opdracht: Automatisering en robotisering van de assemblage van de PATS Trap-Eye

Wellicht kent u het Delftse bedrijf PATS van hun indoor drone solutions voor de tuinbouw. Insectenplagen veroorzaken aanzienlijke schade aan voedsel en bloemen en op zoek naar duurzamere manieren om deze te bestrijden, ontwikkelde PATS kleine drones die mottenplagen kunnen uitroeien en zo verdere verspreiding stoppen. 

Pats Trap-Eye

In gesprek met telers ontstond een interessant bijproduct: de Pats Trap-Eye. Dit systeem stelt telers in staat om plagen sneller en efficiënter te detecteren en aan te pakken. Vangkaarten worden in de tuinbouw ingezet om insecten te vangen en te monitoren. Tot voor kort werden de insecten handmatig geteld, maar de Trap-Eye doet dit middels een low-cost camerasysteem en achterliggende infrastructuur automatisch. 

De Trap-Eye omvat o.a. een camera, PCB, zonnecel, batterij en een 3D geprinte behuizing. De assemblage van de verschillende onderdelen is nu nog grotendeels handarbeid. Om aan de vraag vanuit de telers te kunnen voldoen wil PATS graag stappen nemen richting automatisering en robotisering van het productieproces. De kennis die daarbij wordt opgedaan, kan vervolgens worden uitgerold naar de andere producten van PATS. 

Aan de slag met een realistische casus

Dit schooljaar gaat projectdocent Dennis Koeman met een groep tweedejaars studenten technicus engineering van ROC Mondriaan, School voor Technologie en Engineering aan de slag met dit vraagstuk. Welke stappen in het productieproces zijn eenvoudig te robotiseren? Welke robots zijn hiervoor het meest geschikt? En ook: welke verbeteringen kan Pats eventueel in het ontwerp aanbrengen om het beter geschikt te maken voor assemblage door robots? 

In de eerste schoolweek heeft de projectgroep zich ingelezen door het doornemen van de projectopdracht en de assemblagehandleiding en het maken van tekeningen. In week twee stond een eerste bezoek aan Pats op de agenda. COO Sjoerd Tijmons en Flying Robotics Engineer Wouter van den Hof namen onze studenten mee voor een rondleiding langs de verschillende ruimtes voor productie en assemblage. 

Ook kregen de studenten een nadere toelichting op de casus en het achterliggende informatiesysteem voor de telers. In een portal-omgeving kunnen zij op basis van kleurcodering zien hoe het ervoor staat: 

Uiteraard was er ruimte voor vragen en een eerste verkenning van het soort robots en de verschillende benodigde end-effectors en grippers. In de lessen van docent Gerie Bosman gaan de studenten aan de slag met het zelf ontwerpen en prototypen van deze onderdelen en met het tekenen en maken van de omgeving van de robot en eventuele andere benodigde tools. 

Studenten experimenteren met cobot

De eerste experimenten met de Universal Robots 3e zijn reeds gestart. Deze cobot met een payload van 3 kg kun je met de hand de benodigde bewegingen “aanleren”. Het is bovendien een relatief veilige optie vanwege de ingebouwde veiligheidsfeatures zoals force-sensing technologie en detectie van botsingen. Hierdoor is een kooi niet nodig en kunnen studenten er – zoals hieronder te zien is – snel mee aan de slag. 

Goed voorbereid op de toekomst

Studenten goed voorbereiden op hun toekomst door hen op basis van realistische casussen aan de slag laten gaan met innovatieve technologieën en daarin samenwerken met het regionale bedrijfsleven, dat is één van de doelstellingen van het Digital Operations Centre. We zijn heel benieuwd hoe ver de studenten in de komende twee maanden komen met het robotiseren van onderdelen van het assemblageproces en welke aanbevelingen zij zullen doen. Uiteraard houden wij u via deze website op de hoogte! 

Updates

Over dit project verschenen de volgende updates:

Pats! op bezoek in de Betafactory

Pats!-opstelling krijgt vorm

Projecten