Campus Techniek & ICT

Digital Operations Centre

In de regio Delft, Westland en Den Haag zijn veel bedrijven in de technologische industrie gevestigd, waarbij digitalisering van de bedrijfsvoering een belangrijk thema is.

Het Digital Operations Centre is een publiek-privaat samenwerkingsprogramma op het snijvlak van Smart Industry, digitalisering en ICT en is een opschaling van het High Tech Centre Delft.

In samenwerking met  22 partners richt ROC Mondriaan zich hierbij op het opleiden van de Next Professional voor de High Tech- en ICT sector: studenten en werknemers, die actuele kennis hebben van digitalisering en automatisering in de bedrijfsvoering, met aandacht voor: data, producten en logistieke processen. Het Digital Operations Centre start begin 2020 in de Betafactory 2.0 in Delft en zal zijn activiteiten later uitrollen naar Westland en Den Haag.

De activiteiten zijn gebaseerd op vier pijlers:

Onderwijsvernieuwing – beter opgeleide studenten

Het ontwikkelen van een adaptief onderwijsconcept dat continu inspeelt op actuele vraagstukken in de markt. Daarnaast worden keuzedelen rondom digital operations, een awareness module en een innovatieve BBL opleiding ontwikkeld.

Onderwijsvernieuwing – beter toegeruste docenten en medewerkers

Met de doorontwikkeling van docentstages, het organiseren van masterclasses, skillsprogramma’s en door samenwerking met de lerarenopleiding, leren docenten en medewerkers van bedrijven (hybride praktijkinstructeurs) van elkaar (Leven Lang Ontwikkelen).

Werving & doorlopende leerlijn

De doorontwikkeling van doorlopende leerlijnen vo-mbo en mbo-hbo en de werving van de afstroom vanuit havo en hbo. Het doel is om meer studenten een keuze te laten maken voor Techniek en ICT en daarmee mensen te werven en vast te houden voor de sector.

Samenwerking met het bedrijfsleven

De oprichting van een practoraat, het organiseren van bedrijfsprojecten, het inrichten van een gezamenlijke werkplaats en het uitrollen van een skillslab ten behoeve van een  duurzame samenwerking met bedrijven, door aan te sluiten bij hun actuele opleidings- en arbeidsmarktvraag

Projecten