Campus Techniek & ICT

Geautomatiseerde filtercleaning KUBO 

Product: Afgegaasde lucht-in- en uitlaat Ultra-Clima kas 
Opdrachtgever: Niels Groen, R&D Manager KUBO Greenhouse Projects 
Experts: Freek Middelburg, project engineer KUBO 
Jelte Boers, electrical engineer KUBO 
Begeleiding: Kevin Kloosterman, mechatronicadocent School voor Technologie en Engineering 
Sotiros Bouchlas, projectdocent School voor Technologie en Engineering 
Feraz Achmed, praktijkopleider Techniek Innovatie Huis 
Nico Persoon, practor energietransitie ROC Mondriaan 
Opdracht: Bedenk een systeem voor reiniging van het insectengaas 

Om het klimaat in een kas goed te kunnen beheersen is ventilatie erg belangrijk, maar met het ventileren bestaat ook de kans op invliegen van insecten die de teelt kunnen verstoren. Om dit te voorkomen wordt over de ventilatieopeningen zeer fijnmazig insectengaas gespannen. Dit gaas kan echter verstopt raken wat de kwaliteit van de ventilatie – en daarmee het klimaat in de kas – negatief beïnvloedt. Het gaas dient daarom regelmatig gereinigd te worden. Op dit moment gebeurt dit veelal nog handmatig, maar KUBO is op zoek naar een efficiënt geautomatiseerd systeem voor periodieke reiniging van het gaas. 

Opdracht

Bedenk een systeem voor reiniging van het gaas waarbij aan de volgende eisen wordt voldaan: 

Daarnaast is het de wens dat ingespeeld wordt op aanvullende eisen vanwege verschil in klimaat. Denk aan extreme hitte/kou, hoge/lage vochtigheid etc. 

Uitvoering

Dit project is op 3 april 2024 bij KUBO op locatie uitgevoerd in de vorm van een “makathon”. Na een introductie over het bedrijf door Loys van Kester, hebben Jelte en Freek de opdracht toegelicht. De studenten konden vervolgens het insectengaas van dichtbij bestuderen en vragen stellen. 

Daarna zijn de studenten in groepen van 4-5 studenten op zoek gegaan naar aanvullende informatie en hebben ze gebrainstormd over oplossingen. In deze fase zijn ook een aantal schetsen gemaakt en hebben de docenten waar nodig gecoacht en ondersteund. Na de lunchpauze zijn de schetsen omgezet in tekeningen op A1-formaat met – waar nodig – toelichtingen en uitwerking van details. 

Aan het eind van de dag zijn drie ideeën gepresenteerd aan de opdrachtgever en experts met gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Omdat de studenten interessante concepten hebben bedacht die verdere uitwerking verdienen, krijgt deze “makathon” mogelijk nog een vervolg als bedrijfsproject of afstudeeropdracht! 

Over KUBO Greenhouse Projects 

De wereldbevolking groeit expansief. Groei die de aarde uitput. Energiebronnen drogen op, water wordt steeds schaarser. Tegelijkertijd is er steeds meer behoefte aan voedselveiligheid, aan het terugdringen van CO2-uitstoot en aan lokaal geproduceerde producten. KUBO speelt hierin een grote rol door ondernemers te ondersteunen bij het inspelen op deze ontwikkelingen en tegelijkertijd ook te zorgen voor meer rendement. Met (semi-gesloten) kassen helpen zij telers om energie en water te besparen en CO2 te reduceren en tegelijkertijd een hogere productie te realiseren van betere kwaliteit. 

Projecten