Campus Techniek & ICT

Future technicians werken aan future of work

In de afgelopen periode hebben zeven vierdejaars studenten van de opleiding technicus engineering uit Delft meegedraaid met het tweede deel van de minor robotics van de TU. Tijdens deze minor volgen de TU-studenten eerst een aantal relevante colleges en in de tweede fase gaan ze in acht multidisciplinaire teams aan de slag met het bouwen van een robot voor opdrachtgevers als Ahold, Siemens en het Reinier de Graaf. Zij konden daarbij een beroep doen op onze studenten voor het meedenken, ontwerpen en prototypen van onderdelen van de door hen bedachte robotica-oplossingen. Een interessante vorm van samenwerking met voor studenten en docenten volop kansen om kennis te maken met innovatieve ideeën!

Martin Klomp, coördinator van de robotica minor, legt uit wat hij bedoelt met de “future of work”:

“Wat we zien is dat klanten niet zozeer op zoek zijn naar robots ter vervanging van mensen, maar juist naar robots die het werk lichter en veiliger maken. Zo kan de focus liggen op het type werk dat veel beter door mensen kan worden uitgevoerd. En dat is ook waarom wij in RoboHouse toewerken naar de “future of work”. Dus niet alleen robotica maar juist ook de vraag: hoe ziet de toekomst van werk eruit?”

Theorie en praktijk

“Het is heel gaaf om te zien hoe je hier als TU-student eerst heel theoretisch bezig bent en daarna praktisch aan de slag gaat met het bouwen van een robot. En dan is het heel fijn om een paar extra handen te hebben van mensen die wat meer ervaring hebben met het vinden van praktische oplossingen.”

-David, student elektrotechniek TU Delft-

Kick-off op 11 november jl.

Welke vaardigheden komen hierbij kijken?

Gedurende deze periode hebben onze studenten een aantal van hun proeves van bekwaamheid afgelegd. Daarnaast hebben ze ook andere vaardigheden geoefend zoals omgaan met meer vrijheid, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces en tonen van eigenaarschap en initiatief. Deze kwaliteiten zijn ook van groot belang wanneer deze studenten doorstromen naar het hbo.

“Je moet hier meer initiatief en interesse tonen en zelf op de TU-studenten afstappen. Hierna ga ik naar het hbo en daar wordt dit ook van je verwacht.”

-Rik, student technicus engineering ROC Mondriaan-

RoboHouse als inspirerende locatie

RoboHouse is een inspirerende en goed bereikbare locatie waar mbo en TU prima kunnen samenwerken. Naast leerzaam was het werken in RoboHouse ook gewoon gezellig:

“RoboHouse is een leuke omgeving. We hebben meerdere keren op vrijdagmiddag een 0.0 biertje gekregen en er is altijd een gezellige sfeer!

-Mano, student technicus engineering ROC Mondriaan-

Geslaagd experiment

Wat ons betreft is het experiment geslaagd en binnen beide onderwijsinstellingen en RoboHouse is er meer dan genoeg draagvlak voor continuering van de samenwerking. We hopen er dan een volgende keer nog meer uit te halen voor studenten èn docenten:

“Ook voor ons als docenten heeft de samenwerking met TU Delft toegevoegde waarde. We kunnen aspecten die belangrijk zijn voor het lesgeven en werken in de toekomst zo sneller oppakken en door de samenwerking ons niveau hoog houden.”

-Ties van Elst, docent ROC Mondriaan-

Projecten