Campus Techniek & ICT

Tweedejaars technicus engineering bezoeken TPY

Recent heeft Technology Park Ypenburg zich als nieuwe partner verbonden aan het samenwerkingsverband Digital Operations Centre. TPY is een community van hightech-bedrijven gevestigd op het voormalige Fokker-terrein in Ypenburg met eigen faciliteiten voor scale-ups, innovatie, en prototyping. Een landmark voor wat betreft de hightech maakindustrie in de regio Den Haag en een waardevolle partner voor het DOC!

Op 1 november hebben wij met onze tweedejaars studenten van de opleiding technicus engineering de campus bezocht en een bezoek gebracht aan twee bedrijven: KVE en Promolding.​

KVE

KVE specialiseert zich in ontwikkeling en productie van hoogwaardige vezelversterkte kunststof constructies, zoals rotorbladen, radarbehuizingen, vliegtuigonderdelen en machineonderdelen. De kracht van KVE zit in de diepgaande kennis van composiet constructies, materialen en productieprocessen, gecombineerd met een creatieve manier van denken.

KVE is partner van het Digital Operations Centre omdat het bedrijf belang hecht aan een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, of zoals R&D Manager Maarten Labordus zegt:

“Nieuw technisch personeel vinden is 1 van de DE grootste uitdagingen voor de toekomst. Ik vind dat het bedrijfsleven veel meer met het onderwijs moet samenwerken om daar gezamenlijk aan te werken. KVE biedt dan ook met veel plezier het hele scala aan van snuffelstages voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, via stages en afstudeeropdrachten voor mbo/hbo/wo-studenten, tot begeleiding van PhD’s.”

Promolding

Promolding is specialist op het gebied van kunststof spuitgieten, productontwikkeling en materiaalonderzoek. Met 20 jaar ervaring realiseert Promolding maatschappelijk relevante producten door het gebruik van creatieve en vernieuwende oplossingen voor complexe vraagstukken uit onder meer de zorg.

Ook Eigenaar en CEO Jac Gofers ziet het belang van samenwerken en van samen opleiden, niet alleen gedurende de schooltijd maar ook daarna:

“Een leven lang leren is in mijn ogen ‘een leven lang kwalificeren’. De medewerker of ondernemer van de toekomst zal gedurende zijn/haar arbeidzame leven vele rollen vervullen en niet slechts één functie omdat de ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Daarom is het belangrijk om al in een vroeg stadium (jonge) studenten vertrouwd te maken met het bedrijfsleven en in het bijzonder de maakindustrie; iPhones groeien immers niet aan een boom.”

Wij bedanken Jac en Maarten voor de hartelijke ontvangst van onze studenten en de bevlogenheid waarmee zij ons een kijkje in de keuken hebben gegeven. Tot slot ook dank aan TPY-community manager Bart-Jan Herweijer voor zijn bijdrage aan de organisatie van deze dag. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar!

Projecten