Campus Techniek & ICT

Over ons

Tech, onderwijs & innovatie

Het Techniek Innovatie Huis is dé plek op de techniekcampus van ROC Mondriaan waar studenten van onze Techniek en ICT opleidingen samenwerken aan authentieke en innovatieve projecten in samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven.

  1. In het Techniek Innovatie Huis wordt de doorlopende leerlijn van het vmbo-mbo-hbo gestimuleerd.
  2. Techniek wordt in het Techniek Innovatie Huis niet gebruikt als doel, maar als middel. Op welke manier komt techniek terug in de maatschappij? Studenten worden gestimuleerd om hier over na te denken.
  3. Het Techniek Innovatie Huis is dé locatie waar het onderwijs en het bedrijfsleven samenkomen. De plek waar vakmensen worden opgeleid voor de toekomst.

Innovaties en projecten die het onderwijs versterken

In het Techniek Innovatie Huis zijn er diverse innovatieve projecten die het onderwijs versterken. Hier wordt een omgeving gecreëerd waar studenten en docenten techniek inzetten voor het verbeteren van de samenleving. Zo wordt er gewerkt aan het slimmer maken van huizen, het werken aan veiligere en duurzame mobiliteit en wordt er continu gekeken welke innovaties er zijn op het gebied van techniek en ICT.

Studenten worden in staat gesteld om voor een opdrachtgever aan de slag te gaan. Ze werken samen met verschillende disciplines die ze normaal pas tegen komen op stage of in het werkveld. Het Techniek Innovatie Huis is daarom ook dé verbindingsplek van de Techniek en ICT Campus van ROC Mondriaan.

<foto door Form Architecten>

Leren door toe te passen

In het Techniek Innovatie Huis leren studenten, door toe te passen. Projecten worden gedaan in samenwerking met het bedrijfsleven om de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt te laten verdwijnen. Met behulp van de nieuwste technieken en innovaties als Virtual Reality, 3D Printing, Robotisering en Serious Gaming lossen studenten problemen en vraagstukken op die ze ook in het werkende leven tegen kunnen komen.

Bedrijven laten studenten een echte vraag uitvoeren of uitwerken, zodat de studenten zich kunnen ontwikkelen in situaties waar ze later gebruik van kunnen maken als ze een echt aan het werk gaan. Dit is een win-win situatie: de studenten zijn voorbereid op het werkveld én hebben het idee dat ze iets leren waar ze iets aan hebben en de bedrijven benutten de denkkracht van het onderwijs en de frisse blik van studenten.

Het Techniek Innovatie Huis heeft veel te bieden, dankzij de innovatieve inrichting en state-of-the-art apparatuur. Iedere dag wordt er met veel inspanning en plezier gewerkt.

Zien welke projecten er nu gaande zijn in het Techniek Innovatie Huis? Klik hier.

Projecten