Bekijk alle showcases Terug naar Techniek ICT
Campus Techniek & ICT

Over vo – mbo

HA!-Tech is de regionale Techniekagenda, waarin partners uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven streven naar een optimale aansluiting van onderwijs op de technische arbeidsmarkt. 

Sterk Techniekonderwijs Haaglanden richt zich met haar activiteiten met name op de leerlingen en het onderwijs in de 9 deelnemende gemeenten namelijk Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delftland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Maar ook buiten de regio worden mensen opgeleid voor een baan hier en andersom. Wie hier zijn opleiding heeft genoten heeft grote kans aan het werk te komen in aanpalende regio’s zoals bijvoorbeeld Rotterdam. Waar nodig en waar mogelijk zal daarom zoveel mogelijk interactie worden gezocht met de omgeving, op alle niveaus; onderwijs, arbeidsmarkt en overheid.

De gemeente Den Haag wil samen met de regio Haaglanden de concurrentiekracht van de regio versterken. Dit lukt alleen als onderwijs en arbeidsmarkt op alle niveaus op elkaar aansluiten. De kwaliteit van het arbeidsaanbod en het voorzieningenniveau bepaalt mede of nieuwe bedrijven en instellingen zich in de stad willen vestigen. Aandacht gaat daarbij uit naar het tekort aan personeel voor technische beroepen en de groeiende vraag naar personeel in de techniek en technologie.

Samen met de partners van HA!-Tech werken we aan de volgende doelstellingen:

  1. Het realiseren van aantrekkelijke en versterkte leerroutes vo – mbo – hbo in de doorlopende leerlijn: vakmanschapsroute en technologieroute.
  2. Het vergroten van de kwaliteit en de kwantiteit van docenten in de techniek.
  3. Het vergroten van de kwaliteit en de kwantiteit van de technische praktijkruimtes
  4. Het realiseren van promotieactiviteiten en Loopbaan oriëntatie- activiteiten.

Als bedrijf samenwerken met ROC Mondriaan’s
HA!-Tech

Neem nu contact op

Projecten

Agenda