Campus Techniek & ICT

Over ons

ROC Mondriaan is de technische hotspot voor techniekprogramma’s voor het voorgezet onderwijs bij het mbo en werkt actief samen met de vmbo-scholen, basis, kader, gl en tl in de regio Haaglanden. Het doel is een doorlopende leerlijn vo-mbo, waarbij vertrouwd raken op het mbo en het maken van een goed gefundeerde keuze belangrijk is.

Ter ondersteuning van het keuzeproces tijdens de schoolloopbaan krijgen de vo- leerlingen, vanaf leerjaar 2 tot en met 4 de mogelijkheid zich te oriënteren en te verdiepen in de sector techniek en technologie bij ROC Mondriaan.

Verschillende programma’s

Voor leerlingen uit het tweede jaar is er een programma dat vooral is gebaseerd op oriënteren waarbij de nadruk ligt op kennismaking met techniek en technologie op het mbo en op een mbo-locatie, het Techniek Innovatie Huis.

In het derde leerjaar is het doorstroomprogramma vaak op maat. Samen met de school wordt er een plan gemaakt voor de betreffende klas. Hierbij kan er worden gedacht over een versnellingsprogramma in een bepaalde richting van techniek met een klein component loopbaanoriëntatie. Of juist een dieper oriënterend programma met een groot component loopbaan en begeleiding.

In het vierde leerjaar is het voor de leerlingen belangrijk om een keuze te maken voor hun vervolgopleiding. En is het goed om alvast kennis te maken met het mbo om de stap daarnaartoe kleiner te verkleinen. Dat is voor de leerlingen heel prettig. Daarom wordt er in het doorstroomprogramma voor de vierdejaars veel aandacht besteedt aan skills die nodig zijn op het mbo.

Ervaring in techniekdoorstroomprogramma’s

De activiteiten in de doorstroomprogramma’s vloeien voort uit de kennis en de ervaringen met techniekdoorstroomprogramma’s die eerder binnen Ha!-Tech zijn ontwikkeld. Deze  programma’s zijn nu opgenomen in het regioplan van Sterk Techniekonderwijs Haaglanden en worden verder doorontwikkeld.

Monitoren

Naast de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s worden er via monitoring effecten in kaart gebracht van deze doorstroomprogramma’s. De scholen die deelnemen ontvangen deze gegevens en kunnen dit meenemen in het loopbaan en begeleidingsprogramma voor hun school.

Programma op maat

Heeft u in interesse in één van de programma’s? Neem dan contact op via a.steur@rocmondriaan.nl. Samen met u kijken we naar de programma’s op maat.

Bekijk hier de voorbeelden van de verschillende programma’s

Oriënterend programma
Verdiepend programma

 

Projecten