Campus Techniek & ICT

Onderwijsministers willen doorstroom verbeteren

De doorstroom van het vmbo naar het mbo moet gemakkelijker worden volgens Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Arie Slob, minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Beide ministers hebben een wetsvoorstel ingediend om het mogelijk te maken dat vmbo-leerlingen op de middelbare school al kunnen beginnen met hun vervolgopleiding. Lees hier het hele artikel.

Uit het artikel blijkt dat er nog steeds een hoge uitval is bij mbo-studenten. Bij HA!-Tech vinden wij het belangrijk dat die uitval wordt verminderd en dat studenten de geschikte opleiding kiezen. Het gat tussen het vmbo en mbo moet worden verkleind.

Bij HA!-Tech zijn er meerdere projecten waar middelbare scholen aan deelnemen. In samenwerking met deze middelbare scholen wordt er een uitdagend en realistisch programma ontwikkeld voor leerlingen die mogelijk een technische opleiding willen volgen. Aan de hand van interessante lessen in een omgeving waar ook studenten van het mbo aanwezig zijn krijgen de leerlingen een beter gevoel bij wat het mbo inhoudt. Daarnaast is er vanuit werkgevers nog steeds veel vraag naar technische studenten. Door te laten zien wat er bij techniek allemaal komt kijken hopen wij leerlingen enthousiast te krijgen voor de technische opleidingen. Vanuit werkgevers is er namelijk nog steeds veel vraag naar goed opgeleide technische studenten.

Projecten