Campus Techniek & ICT

Meer dan 100 bedrijven regio Haaglanden versterken techniekonderwijs vmbo-scholen

<persbericht>

Haaglanden. De Regio Haaglanden is er als een van de eerste regio’s in Nederland in geslaagd de samenwerking van bedrijven, vmbo-scholen  en technische mavo’s ten aanzien van techniekonderwijs rond te krijgen. Die samenwerking is hard nodig vanwege de grote tekorten aan technisch geschoold personeel. Bovendien is er een betere aansluiting van het technisch onderwijs op de sterk veranderende behoeften van bedrijven nodig.

Meer dan 100 bedrijven in de regio Haaglanden gaan bijdragen aan de versterking van het techniekonderwijs. De handtekeningen van de bedrijven en meer dan 30 scholen worden 27 maart in Den Haag gezet.

De bedrijven stellen bijna € 1,5 miljoen beschikbaar voor de komende 4 jaar, minister Arie Slob voegt daar nog eens ruim 12 miljoen aan toe. Met het geld kunnen bijvoorbeeld leraren worden aangetrokken of bijgeschoold, apparatuur en materiaal worden gekocht en nieuwe keuzevakken worden bedacht. Ook het begeleiden van jongeren bij hun loopbaanoriëntatie is een belangrijk onderdeel van het plan. Bedrijven dragen vooral in natura bij door het aanbieden van praktijkstages, het geven van gastlessen of het beschikbaar stellen van apparatuur voor in de lokalen. Aan de uitvoering van de plannen werken ook ROC Mondriaan en een aantal basisscholen mee.

Scholen en bedrijven willen met hun samenwerking bereiken dat jongeren enthousiast gemaakt worden voor een technische opleiding en uiteindelijk een technisch beroep. Het gaat om bedrijven in de bouw, de metaaltechniek en de elektrotechniek, maar ook om zorginstellingen, de glastuinbouw en de regionale brandweer, die steeds meer te maken krijgen met technologie. Het bedrijfsleven wil verzekerd blijven van een instroom van technisch opgeleid en gemotiveerd personeel. Na het vmbo dienen de leerlingen hun opleiding voor te zetten in het MBO via een dag- of praktijkopleiding.

De samenwerking vereist volgens voorzitter Fons Loogman (Lucas Onderwijs) een vooruitziende blik. ,,Omdat we niet weten hoe de technische arbeidsmarkt eruit ziet als de huidige leerlingen gaan werken, moeten scholen in staat zijn hun onderwijs voortdurend te vernieuwen. Met de € 12 miljoen extra per jaar krijgen scholen daar structureel de middelen voor. Dat bedrijven actief meedoen aan de vernieuwing maakt het onderwijs niet alleen aantrekkelijker, maar vergroot ook de kansen van de jongeren op de arbeidsmarkt.”

De begeleider van de regionale samenwerking, Paul Oostveen (KplusV), vindt het een slimme zet van de Minister om de verantwoordelijkheid voor de versterking van het techniekonderwijs bij de scholen zelf te leggen. “Je ziet in de regio Haaglanden dat het mogelijk is om vmbo-scholen samen te laten werken aan een Regioplan voor sterker techniekonderwijs, zonder allerlei voorschriften van bovenaf uit Den Haag.”. De afgelopen jaren is de samenwerking in het techniekonderwijs vooral getrokken door het mbo (ROC Mondriaan). Nu ligt de verantwoordelijkheid bij de vmbo’s. Dat de regio Haaglanden er als een van de eerste regio’s in Nederland in geslaagd is zo’n complexe samenwerking tot stand te brengen, is volgens Oostveen vooral te danken aan het voortbouwen op de bestaande samenwerkingsstructuur.

Een onafhankelijke landelijke commissie buigt zich de komende weken over het samenwerkingsplan. Intussen gaan bedrijven en scholen al aan de slag.

 

Projecten