Campus Techniek & ICT

26 januari Demoday! 

Sinds begin november draaien drie vierdejaars studenten technicus engineering van de School voor Technologie en Engineering mee met de minor Robotics van TU Delft. Zij ondersteunen de multidisciplinaire studententeams bij het ontwikkelen van robotprototypes die concrete problemen aanpakken waarvoor nog geen standaardoplossingen beschikbaar zijn. Bovendien leggen zij in deze setting ook een aantal examens – zogenaamde proeves van bekwaamheid – af. De examens worden deze week afgerond en volgende week volgt dan de bekroning op het harde werk: Demoday! 

Minder zwerfafval 

De casussen waaraan door onze studenten gewerkt wordt, zijn divers. Team Rebo werkt bijvoorbeeld aan een uitdaging op het gebied van recycling: verminderen van zwerfafval door de inzet van een autonome robot die rondrijdt om lege blikjes in te zamelen, statiegeld uit te betalen en de blikjes te pletten. 

Student Thijs van Lochem demonstreert het mechanisme dat ingezamelde blikjes scant en plet

Fysiek zwaar werk 

Voor de Hotelschool wordt een systeem ontworpen voor het verschonen en reinigen van bedden; fysiek zwaar werk waarvoor steeds minder mensen te vinden zijn. Team PuRest zal op Demoday een nieuwe type bed presenteren dat automatisch gereinigd kan worden. Student Ömer Narci heeft zich daarbij vooral toegelegd op de mechanische kant van de reiniging en controle daarvan met behulp van een camera. 

Prototype van het door team PuRest ontwikkelde zelfreinigende bed 

Op bezoek bij Sandvik 

Voor Sandvik ontwikkelt team Hepta Robotics een robot die het oplaadproces van elektrische mijnbouw-vrachtwagens zowel veiliger als lichter moet maken. Op uitnodiging van Sandvik is het hele team op bezoek geweest in Finland om zelf te zien hoe het omwisselen van de batterijen nu in zijn werk gaat. Er is aardig wat kracht nodig om de accu in te pluggen en bovendien moet de bestuurder ook uit de vrachtwagen stappen. Dat kost niet alleen tijd, maar is ook risicovol. 

Voor onze student Kevin van Rossum was het – na het bestuderen van de verschillende casussen – direct duidelijk dat hij aan het Sandvik-project wilde werken. En het bezoek aan de ondergrondse testmijn in Finland bevestigde zijn keuze: “Fantastisch om een goed beeld te krijgen van dit zware werk en een bijdrage te mogen leveren aan een oplossing!” 

Kevin: “Ik werk persoonlijk graag voor een opdrachtgever die er straks echt iets aan heeft. Maar ik zou deelname aan deze minor niet iedere student aanraden. Je moet niet bij het eerste probleem de handdoek in de ring gooien. Als je iets wilt, moet je ervoor gaan en soms betekent dat volhouden en een beetje brutaal zijn.”

Ook het werken in een multidisciplinair team bevalt Kevin goed. “Iedereen heeft zijn eigen specialisme en is daarmee ook verantwoordelijk voor zijn eigen deel. Dat werkt heel prettig!” 

 
Team Hepta in de Finse sneeuw

Demoday 

Ook de resultaten van alle inspanningen zien? Op vrijdag 26 januari a.s. zijn partners van het publiek-private samenwerkingsverband Digital Operations Centre van harte welkom om te komen kijken naar in totaal zeven nieuwe robotoplossingen. Het programma is als volgt: 

14:45-15:00: Inloop 

15:00-15:15: Plenaire opening 

15:15-17:00: Demo Fair 

Locatie: RoboHouse, Julianalaan 67, Delft 

Meer info: https://robohouse.nl/activities/events/demo-day-2024/ 

Graag tot dan!

Projecten