Campus Techniek & ICT

Workshop persluchtbesparing

De School voor Technologie en Engineering organiseert in de themaweken interessante workshops met het bedrijfsleven voor studenten en docenten.

17 januari kwamen Pascal van Putten en Albert Assink van VPInstruments een workshop persluchtbesparing verzorgen aan tweedejaars studenten van de opleiding Technicus Engineering in #Delft.

Met behulp van de VPFlowScope in-line werd praktisch inzichtelijk gemaakt hoeveel perslucht er verloren kan gaan door lekkage en te hoge luchtdruk. Ook kun je met deze meetgegevens een blauwdruk maken van de machines.

Proefondervindelijk werd uitgezocht tot hoeveel bar de luchtdruk verlaagd kon worden en de installatie toch nog blijft werken. Per verlaging van 1 bar is 15% op energiekosten te besparen. Voor productiebedrijven zijn dit interessante aspecten waar nog niet altijd aandacht voor is.

Perslucht en industriële gassen behoren tot de duurste vormen van energie binnen een productiebedrijf. Door het verbruik van perslucht en industriële gassen te meten en te bewaken kan tot 50% op de energierekening worden bespaard. Meten, beheren, regelen: energiebesparing ligt binnen handbereik! “- Pascal van Putten, VPInstruments

Studenten worden zich nu meer bewust van de duurzaamheid en kostenbesparing. Ook kunnen zij dit praktisch inzichtelijk maken met deze apparatuur. Dit opent ook de mogelijkheden om “predictive maintenance” te betrekken in projectonderwijs.

Vanuit de docenten (o.a. Erwin van de Biezen) zijn er mooie ideeën om deze aspecten te gebruiken in opdrachten. Meten, juist afstellen op basis van meetgegevens, verantwoording en het duurzaamheidsdenken. Dit verdient een vaste plek in ons onderwijs en in de praktijklokalen.

Extra mooi is de uitwisseling van kennis met één van onze samenwerkende partners, VPInstruments. Dit maakt de kennis van onze studenten relevant en actueel. Als school blijven we hierdoor ook in contact met de ontwikkelingen op de markt.

Digital Operations Center (DOC) is een publiek-private samenwerking vanuit ROC Mondriaan. Het Practoraat Future Technician doet praktisch onderzoek naar de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven en onderwijs.

Projecten