Campus Techniek & ICT

De School voor ICT over hun ervaringen met scrum als onderwijsvorm

14 02 2020

Bij de Techniek en ICT campus van ROC Mondriaan wordt er continu onderzocht op welke manier het onderwijs kan worden verbeterd of vernieuwd. Dit is belangrijk. Want studenten van nu en de toekomst veranderen en ook hun omgeving. Daarom heeft een groep docenten van de School voor ICT scrumtraining gevolgd en ingezet als onderwijsvorm. Studenten zijn aan het werk gegaan en hebben nu al hun eerste project opgeleverd.

Begin januari tijdens een  de docenten hun bevindingen over scrum als onderwijsvorm aan collega’s, het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden. De resultaten waren opvallend en aanwezigen kregen een goed beeld van hoe scrum kan worden ingezet bij mbo studenten.

Scrum als onderwijsvorm

Scrum is oorspronkelijk ontwikkeld in de IT-wereld om complexe IT-projecten te beheersen. Het is een methode waarmee een team een project flexibel en effectief kan opleveren. Deze IT-methode is door scrum@school omgevormd tot een onderwijsmethodiek.

Scrum wordt hierbij ingezet als didactische onderwijsvorm waar studenten leren beter samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen voor een project en hun eigen leerproces. Ook brengt het studenten meer leerplezier en draagt het bij aan innovatie in het onderwijs. Studenten leren in teams met kleine tussenstapjes, genaamd sprints, toe te werken naar het gestelde eindresultaat. Haalt het team een stapje niet, dan beginnen de studenten opnieuw, net zo lang tot het doel bereikt is. Mooi hierbij is dat de docent een meer coachende rol aanneemt.

Andere scholen ook enthousiast

De aanwezigen konden langs de verschillende ingerichte ‘themacafés’ wandelen en hebben hierbij inspiratie opgedaan. Hierdoor zijn verschillende docenten van andere techniekscholen zo enthousiast geworden dat ze bij de School voor Bouw en Infra, de School voor Orde & Veiligheid, en de School voor Technologie & Engineering nu kijken naar de mogelijkheden om scrum in te voeren op hun eigen school.

De School voor ICT is enthousiast en heeft scrum als onderwijsvorm opgenomen in het onderwijsprogramma. Het volgende project met scrum is gestart. Hiermee krijgen studenten kennis en vaardigheden mee waardoor ze een nog grotere meerwaarde hebben binnen een bedrijf waar met scrum wordt gewerkt. Een win-win situatie voor bedrijven en beginnende beroepsoefenaars.