Campus Techniek & ICT

Campus Techniek & ICT

Techniek en ICT is overal en onmisbaar, en een uitermate belangrijke basis van onze samenleving en vormt
daarmee een belangrijke maatschappelijke functie in de regio. De maatschappij verandert en
daarmee de behoefte aan nieuwe technologieën en innovatie.

Wij leiden op in nauwe samenwerking met bedrijven, instellingen, gemeenten, voortgezet onderwijs
en het hoger beroepsonderwijs in de regio. Focus ligt daarbij op het optimaal verbinden van het
onderwijs met het (regionale) bedrijfsleven.

Wij bieden studenten kwalitatief hoogwaardig onderwijs, in een uitdagende, innovatieve en
authentieke leeromgeving, waarin “real life” onderwijs gestalte krijgt. Wij optimaliseren hun
technische en maatschappelijke vaardigheden en hun maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.
Daarbij geven wij de studenten inzicht in de plaats van techniek en technologie in de samenleving.

WIL JIJ OOK EEN CARRIERE IN DE TECHNIEK?

Alles begint met techniek en ict. Een gebouw, je mobieltje, verwarming, de auto, de computer of tablet: Techniek zie je overal om je heen. Voor welke uitdagende baan kies jij?