Campus Techniek & ICT

Keuzedeel voor een doorlopende leerlijn mbo-hbo in ontwikkeling

Eén van de onderdelen waar het Digital Operations Centre zicht mee bezig houdt is het zorgen voor een goede doorlopende leerlijn van het mbo naar het hbo. Het is namelijk heel belangrijk dat studenten van het mbo een goede doorstroom kunnen maken naar het hbo zonder te veel obstakels te ervaren.

Inventarisatie bij de Haagse Hogeschool

Daarom is er contact met de Adviseur Instroom van De Haagse Hogeschool over de invulling van deze doorlopende leerlijn. De adviseur heeft samen met haar collega’s van de technische opleidingen geïnventariseerd waar de uitdagingen liggen voor studenten die van het mbo afkomen.  Zo blijkt bijvoorbeeld dat studenten wiskunde op het hbo als struikelblok zien.  Daarom zijn de docenten wiskunde van het mbo en het hbo op dit moment aan elkaar gekoppeld om bij elkaar te kijken naar de thematiek die in de huidige lessen worden gebruikt.

Meer pionieren op het hbo

Ook bleek dat studenten van het mbo soms moeten wennen aan de zelfredzaamheid die van ze wordt verwacht op het hbo. Dat is toch net anders dan op het mbo en daarom zijn we bij het Digital Operations Centre nu bezig met het ontwikkelen van een keuzedeel Doorstroom hbo. Bijvoorbeeld het meedoen aan meeloopdagen op het hbo waarbij de student echt ervaart hoe het is om op het hbo les te krijgen. Ook worden de lessen voor de studenten op het mbo tijdens dit keuzedeel anders ingericht. We zijn nu een lesplan aan het opstellen waarbij de zelfredzaamheid tijdens deze lessen wordt getriggerd. 

Projecten