Het Practoraat Mediawijsheid verzorgt op maandag 28 januari een workshop Mediawijsheid. Vaak lijken studenten ‘knoppenvaardig, maar is de mediawijsheid ook up to date? In deze workshop wordt er stilgestaan bij de digitools en krijgen docent uitleg over hoe zij studenten hierin het beste kunnen opleiden.