Bekijk alle showcases Terug naar Techniek ICT

Gerard Meyer programma-manager KPE

Gerard Meyer ROC Mondriaan


Gerard Meyer is met ingang van 1 augustus 2018 programma-manager van het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE). ROC Mondriaan is penvoerder van dit project.

Vanaf maart 2018 was Gerard Meyer al voor één dag in de week bij dit programma betrokken. Door zijn tomeloze interesse voor energietransitie en zijn enorme ervaring met het technisch beroepsonderwijs heeft hij besloten deze uitdaging aan te gaan. De komende tijd zet hij zich samen met de partners in om de doelstellingen van KPE om te zetten naar succesvolle resultaten.

KPE

KPE wil vakmensen opleiden die voldoen aan de nieuwe eisen die horen bij beroepen die te maken hebben met energietransitie. Om dit te realiseren is een ambitieus projectplan geschreven waarvoor Europese subsidie beschikbaar is gesteld. Veertig partners, kennisinstellingen en bedrijven leveren hun bijdrage aan dit programma waardoor het onderwijs flexibel en adequaat kan reageren op snelle technologische ontwikkelingen.

Als bedrijf samenwerken met ROC Mondriaan’s
Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie

Neem nu contact op

Projecten