Campus Techniek & ICT

Onderwijstafel

De onderwijstafel Cybersecurity is een georganiseerd overleg van mensen uit het onderwijs en bedrijfsleven die structureel bijeenkomen om te verkennen hoe het mbo en hbo cybersecurity -onderwijs een duwtje in de rug kan krijgen.

Actietafel Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo

De markt vraagt voornamelijk om cybersecurityspecialisten die HBO of WO geschoold zijn. De instroom en uitstroom op deze niveaus is echter niet groot genoeg om te voldoen aan de vraag van de markt. Deze actietafel richt zich daarom op het investeren in doorlopende leerlijnen in het cybersecurityonderwijs, het enthousiasmeren van toekomstige studenten en de aansluiting van MBO op HBO programma’s. Doelstelling van een doorlopende leerlijn MBO-HBO is een hogere ratio succesvolle MBO studenten die het HBO nominaal kunnen afronden.

Actietafel Innovatie en Educatie

Cybersecurity is een snel veranderde discipline. De traditionele aanpak van onderwijsinstellingen bij de ontwikkeling van lesprogramma’s sluit niet altijd aan op deze snelle bewegingen. Het cybersecurityonderwijs is erbij gebaat, dat een innovatieslag wordt gemaakt ten aanzien van het onderwijs. Tevens is de samenwerking tussen scholen en de arbeidsmarkt in de totstandkoming en het doceren van een curriculum, het actueel houden van lesmateriaal en het beter laten aansluiten van onderwijs op het bedrijfsleven cruciaal.

Actietafel Innovatie 

De arbeidsmarkt voor cybersecurity professionals wordt gekenmerkt door krapte. De gevolgen hiervan zijn dat de beschikbare professionals worden aangetrokken met concurrerende arbeidsvoorwaarden. Docenten met de juiste kennis, ervaring en connectie van het werkveld zijn zeer moeilijk te vinden. De docenten die wel in het vak zitten, hebben moeite om de snelle ontwikkelingen bij te benen. Dit gezamenlijke probleem vraagt om gezamenlijke oplossingen.

 

 

Projecten