Bekijk alle showcases Terug naar Techniek ICT
Campus Techniek & ICT

Professionalisering Docenten ICT

Docenten scrummen bij EXACT

Professionalisering docenten samen met het bedrijfsleven

In het kader van Partners in @ction for Cyber Talent (P@CT) worden in samenwerking met onze partners binnen het bedrijfsleven, docenten opgeleid m.b.t. actuele onderwerpen binnen de wereld van de Cyber Security.

Tegen deze achtergrond volgden alle medewerkers en docenten van de School voor ICT een SCRUM-workshop bij EXACT in Delft. “Scrummen” is een efficiënte manier om veilig software te ontwikkelen en te beheren. Het is tevens een goed wapen om er voor te zorgen dat je ‘cyber secure’ blijft. Kwetsbaarheden in systemen, netwerken of software kunnen gemakkelijk ontstaan met alle gevaren van dien. Door te scrummen kunnen mogelijke fouten snel worden opgespoord, omdat je samen met je team dagelijks de controle houdt op het werk.

EXACT is een van de samenwerkingspartners van P@CT. Vanuit dit verbond wordt door partners binnen het onderwijs, bedrijfsleven en overheid samengewerkt om ICT lesprogramma’s te actualiseren. In gezamenlijkheid worden de broodnodige “cyber-professionals” van de toekomst opgeleid. Hiermee speelt ook Mondriaan een rol van belang bij het voorkomen van cyber-criminaliteit.

Nieuwe medewerkers van software- en ict-bedrijven krijgen veelal te maken met de scrumsystematiek. Dit is een flexibele manier om (software)producten te maken, waarbij gewerkt wordt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren.

Voor docenten ICT is het noodzakelijk kennis omtrent scrum toe te passen in de lessen. Op die manier kunnen zij studenten bewustmaken van het belang zorgvuldig in teams samen te werken en fouten of eventuele onveiligheid binnen de software vroegtijdig te signaleren en te voorkomen. Het is dus een goede voorbereiding op stages bij bedrijven die met scrum werken.

EXACT traint niet alleen de ICT-medewerkers en docenten van Mondriaan. Ze verzorgt ook gastcolleges voor onze studenten. Dan gaat het onder andere om het werken met de scrummethodiek en cybersecurity. Daarnaast biedt EXACT de nodige stageplaatsen.

Hanneke Kool, docent Applicatie Ontwikkeling: “Sprekers hadden een goed verhaal”

“Ik heb van de workshop geleerd, dat het vooral belangrijk is om een scrummaster te hebben die een strakke planning in de gaten houdt: dagelijks overleg van hoogstens een kwartier, refinement na een sprint, maximaal anderhalf uur, etc. Dus hele duidelijke afspraken.

In de lessen kan ik scrum gebruiken om een project op te starten, mits de studenten voldoende kennis hebben om een project te voltooien. En dan kan ik scrum niet gebruiken om te beoordelen, maar om te sturen en uit te dagen”.

Wim Stok, “Je begint met de belangrijkste onderdelen”.

SCRUM is een concept voor afstemming en samenwerking binnen een organisatie. Tussen collega’s onderling, maar ook met klanten. Je begint altijd met de belangrijkste onderdelen van een project, zodat de klant al relatief snel met een gedeelte van het eindproduct aan de slag kan gaan. De minder belangrijke onderdelen worden dus later opgeleverd.

Het is toepasbaar in het onderwijs als studenten in groepjes aan een project werken.  De studenten werken dan met afgebakende periodes met vaste onderdelen. Bij project onderwijs kunnen we SCRUM gebruiken. Want ze werken dan in teams, waarbij de studenten de taken moeten verdelen. De studenten zullen dan ook het eindproduct in onderdelen op verschillende momenten opleveren.

Als bedrijf samenwerken met ROC Mondriaan’s
P@CT

Neem nu contact op

Projecten