Bekijk alle showcases Terug naar Techniek ICT
Campus Techniek & ICT

Partners

ROC Mondriaan

ROC Mondriaan is een Regionaal Opleidingen Centrum (roc) in Haaglanden met vestigingen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. Mondriaan levert een actieve bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling en bevordert de maatschappelijke deelname van de studenten en cursisten. Mondriaan biedt een breed, samenhangend onderwijsaanbod van middelbaar beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en functiegerichte trainingen. ROC Mondriaan telt ongeveer 18.000 mbo-studenten en 4000 cursisten educatie inclusief VAVO. Er werken circa 1900 medewerkers.

Onze Missie

ROC Mondriaan biedt uitstekend middelbaar beroepsonderwijs en educatie voor jongeren en volwassenen, vooral uit de regio Haaglanden. Wij doen dit in circa 200 verschillende opleidingen, gegroepeerd in 27 herkenbare scholen, goed verspreid over de regio, zowel in voltijd als in deeltijd. ROC Mondriaan biedt iedereen die school-en leerbaar is een passende (beroeps)opleiding en werkt daartoe nauw samen met gemeenten, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, bedrijven en instellingen. ROC Mondriaan wil zijn studenten optimaal voorbereiden op vervolgonderwijs en de (toekomstige) arbeidsmarkt en besteedt daarom veel aandacht aan innovatie en aan (wereld)burgerschap.

www.rocmondriaan.nl

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag is co-financierder van P@CT.

De gemeente ondersteunt het initiatief van ROC Mondriaan vanwege de grote vraag vanuit de regionale arbeidsmarkt om meer cybersecurity professionals.

https://www.denhaag.nl/home.htm

UNO

Werk mogelijk maken. Altijd en Overal.

UNO zorgt ervoor dat je altijd en overal kunt werken. Dat je al je gegevens en programma’s kunt gebruiken, met betrouwbare en betaalbare technologie. En zónder dat je er zélf veel verstand van hoeft te hebben. We werken met eerlijke voorwaarden en heldere afspraken vooraf.

En dat allemaal op een manier die jouw organisatie tijd, aandacht en kosten bespaart.

https://www.uno.nl

HSD: The Hague Security Delta

The Hague Security Delta (HSD) is het grootste veiligheidscluster van Europa. In dit Nederlandse cluster werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van cyber security, nationale en stedelijke veiligheid, bescherming van vitale infrastructuur en het forensisch werkveld. Met als gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld. Het veiligheidscluster is in Den Haag ontstaan en ook de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid, is hier gevestigd. Alleen al in deze regio realiseren 400 veiligheidsbedrijven meer dan 25% van de landelijke omzet in veiligheid en bieden werk aan 13.400 mensen. Landelijk wordt 6 miljard euro omgezet en zijn inmiddels 3.100 bedrijven en 61.500 mensen werkzaam in het veiligheidsdomein. Met name de regio’s Twente en Brabant leveren hier een bijdrage aan met hun innovatieve living labs en Universiteiten.

De stichting HSD heeft als taak het veiligheidscluster sterker te maken door het faciliteren, organiseren en initiëren van toegang tot relevante informatie, financiering, innovatieprogramma’s & -projecten, talent, zakenpartners en internationale promotie. HSD wordt bestuurd door vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen en is gevestigd op de HSD Campus in Den Haag. Deze campus is het nationaal innovatiecentrum van het Nederlandse veiligheidscluster, met living labs, ontmoetings- en opleidingsfaciliteiten, flexibele kantoor- en vergaderruimtes. Hier werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit het hele land samen om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld. De HSD Campus is dé inspirerende ontmoetingsplek voor ondernemers, studenten en professionals in het veiligheidscluster.

www.thehaguesecuritydelta.com/

Institute For Financial Crime

Vertrouwen is de basis van onze samenleving. Alles wat we met elkaar doen is daarop gebaseerd. Financieel Economische Criminaliteit (FEC) ondermijnt in grote mate het vertrouwen in de samenleving. FEC lijkt nog steeds te groeien in een complex en diffuus landschap. Burgers, publieke en private sector ervaren de sociale en financiële negatieve effecten hiervan.                 ‘Er is momentum en urgentie voor innovatieve bestrijding van FEC’

Het doel van het Institute For Financial Crime (IFFC) is innovatie op gebied van onderzoek, samenwerking en educatie te bewerkstelligen. Innovatie leidt tot een betere en efficiëntere bestrijding in het belang van maatschappelijk stabiliteit en vertrouwen tussen burgers en bedrijven. Het instituut zorgt voor bewustzijn en inzicht in de noodzaak van innovatieve en effectieve bestrijding van FEC. De onafhankelijke katalysator rol van het instituut resulteert in uitwisseling van kennis, methodieken en vaardigheden tussen verschillende partijen die elkaar nu nog onvoldoende vinden.

Het instituut organiseert zowel online als offline seminars, fora, expertmeetings, onderzoekstrajecten en opleidingen voor fraude professionals. Het is ook de missie van het instituut om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over FEC. Het instituut biedt hiermee een bijdrage aan een veiligere samenleving.

https://www.iffc.nl/

Fortress

Fortress zet zich in voor de ontwikkeling van het Security werkveld. Wij richten ons op werving & selectie, detachering en interim management voor security professionals op HBO en academisch niveau voor zowel de private als publieke sector. Daarnaast verzorgen wij opleidingen op het gebied van security en risk management. Wij verzorgen standaardopleidingen, maar ook maatwerkopleidingen afgestemd op de behoefte van de opdrachtgever. Binnen security en risk management zijn we actief op de volgende deelgebieden:

  • Technische beveiliging
  • Security en riskmanagement
  • IT beveiliging
  • Manbeveiliging
  • Fraude en onderzoek

Kijk voor meer informatie op onze website: www.fortressgroup.nl

Hofstad Mavo Havo

‘Hofstad Mavo Havo is een kleine, zorgzame school voor TL, H/TL en Havo, waarbij de talentontwikkeling van de leerling centraal staat. In het eerste leerjaar krijgen de leerlingen talenturen en in leerjaar 2 t/m 4 wordt er bij o.a. Loopbaanoriëntatie (LOB) aandacht besteed aan de oriëntatie op het toekomstige beroep. Dit gebeurt o.a. met een Bliksemstage in klas 2, een Maatschappelijke stage in klas 3 en de beroepsoriënterende stage in klas 4.

www.hofstadmavohavo.nl

De Haagse Hogeschool

Met een open blik de wereld inkijken. Dat is voor De Haagse Hogeschool heel normaal. Want door zijn ogen open te houden, staat de hogeschool midden in de maatschappij. Lukt het om eigenzinnige onderwijsprogramma’s te ontwerpen die studenten helpen zelfbewust te functioneren in een mondiale samenleving die zich steeds sneller ontwikkelt.

Op de hogeschool is die internationalisering zichtbaar. Uit alle werelddelen komen studenten een bachelor- of masteropleiding volgen aan een van de vier vestigingen van De Haagse. Aangetrokken door het imago van de ‘Stad van Vrede en Recht’, die internationaal bekend staat als ‘City of Peace and Justice’.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat wil De Haagse bieden. Dat kan door middel van onderzoek. De lectoraten van de hogeschool spelen daarbij een belangrijke rol: zij leggen verbindingen tussen onderwijs, praktijk en toegepast onderzoek. En daar profiteren studenten weer van, want zij studeren af als kenniswerkers. Als wereldburgers, met een nog grotere leergierigheid en zelflerend vermogen. Die, eenmaal afgestudeerd aan de kennisinstelling die de hogeschool is, met een open blik de wereld in kunnen kijken.

www.haagsehogeschool.nl

Siemens

Co-Creatie

Een groot deel van de portefeuille van Siemens is gericht op het beveiligen van vitale infrastructuur in steden, zoals transport- en energiesystemen. Ook zorginstellingen, politie en brandweer passen steeds vaker technologie van Siemens toe. Klassieke veiligheidstaken zijn arbeidsintensief; door de ontgroening en vergrijzing zal de komende jaren steeds minder blauw op straat te zien zijn. Om met minder mensen hetzelfde te kunnen blijven doen, is technische ondersteuning belangrijk. Het is volgens Van der Touw een van de redenen waarom de strakke scheiding tussen overheden en bedrijven begint te vervagen. Ze zijn aangewezen op elkaars kennis en kunde om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden. ‘De tijd is voorbij dat overheden in splendid isolation opdrachten verstrekten en bedrijven in splendid isolation leverden. We moeten het samen doen, in co-creatie. Ook dáárom zijn wij betrokken bij dit project van het Institute for Globale Justice: het brengt alle relevante partijen om de tafel.’

‘Overheden en bedrijven kunnen niet meer in splendid isolation naast elkaar bestaan.’

Technisch onderwijs

Dat ook onderwijsinstellingen meedoen, vindt Van der Touw een goede zaak. Nog steeds kiezen te weinig jongeren voor een opleiding in de techniek. In Europa staan momenteel ruim één miljoen IT-vacatures open. Bedrijven hebben de grootste moeite om technisch geschoold personeel te vinden. De industriesector worstelt met het imago van rokende schoorstenen, terwijl dit al lang verleden tijd is. In de moderne maakindustrie draait alles om digitalisering. De toekomstgerichtheid van deze sector bewijst het feit dat in Nederland één miljoen maakbanen ook één miljoen dienstverlenende banen borgen. Hoe komt het dan dat jongeren dit nog steeds niet op het netvlies hebben? Van der Touw zoekt het antwoord in het Nederlandse onderwijssysteem, dat helemaal is ingericht op sociale verheffing. De invoering van de Mammoetwet leidde tot een degradatie van het beroepsonderwijs en daarmee ook tot een daling van het aantal jongeren dat techniek gaat studeren. Bovendien vallen te veel jongeren buiten de boot, omdat hun thuisomgeving hun schoolcarrière onvoldoende kan begeleiden. Daarom pleitte Van der Touw als lid van de Commissie Onderwijs 2023 voor het invoeren van voldaags onderwijs, waarbij jongeren na school ook begeleid worden bij het huiswerk maken en sportactiviteiten.

https://dimensions.siemens.nl/algemeen-nieuws/sociale-veiligheid/

LUMC: Leids Universitair Medisch Centrum

LUMC, Centrum van Medische Vernieuwing. Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie. Met een unieke researchpraktijk van fundamenteel bètamedisch tot toegepast klinisch onderzoek, speelt het LUMC mee in de wereldtop. Zo kan het LUMC ook patiëntenzorg en onderwijs aanbieden naar de laatste internationale inzichten en standaarden. En bijdragen aan de verbetering van de geneeskunst en gezondheidszorg in eigen huis en daarbuiten.

Zo fungeert het LUMC ook als een kenniscentrum voor maatschappelijke vraagstukken rond volksgezondheid, in de regionale regiefunctie en als centrum voor na- en bijscholing voor medische professionals. De driehoek met de  Universiteit Leiden en het  Leiden Bio Sciencepark creëert unieke mogelijkheden voor medische innovatie in en rond Leiden.

www.lumc.nl

Deloitte 

Door de opkomst en exponentiële groei van nieuwe technologieën verandert de wereld de aankomende jaren radicaal. Geen bedrijf of organisatie kan om de gevolgen van de verregaande digitalisering en informatisering heen. Deloitte kent de uitdagingen in uw branche en vertaalt marktproblemen van de toekomst naar creatieve en innovatieve oplossingen. Deloitte is een professionele dienstverlener met wereldwijd 200.000 medewerkers en kantoren in meer dan 150 landen. Met ruim 4.500 medewerkers en 18 kantoren verspreid over heel Nederland is Deloitte een van de grootste aanbieders van professionele dienstverlening op het gebied van accountancy, belastingadvies, consultancy, risk management en financiële advisering. De professionals werken in multidisciplinaire teams en hebben daarom een zeer brede visie op de vraagstukken van onze klanten. Deloitte is de betrouwbare en innovatieve partner die u nu inzicht geeft in de kansen van uw toekomstige business. Wilt u meer informatie of in contact komen met de experts om van gedachten te wisselen? Kijk op deloitte.nl.

TNO

TNO stelt zich ten doel om de kennisopbouw en innovatiekracht van Nederland op het gebied van digitale veiligheid en weerbaarheid te versterken. Zo kunnen we de dreigingen en kwetsbaarheden het hoofd bieden en de economische en maatschappelijke kansen die digitalisering biedt verzilveren. Wij maken onze digitale samenleving en economie weerbaarder, veiliger en succesvoller.

We make cyber work for you.

www.tno.nl

Scholencombinatie DELFLAND

Als bedrijf samenwerken met ROC Mondriaan’s
Cyber P@CT

Neem nu contact op

Projecten